Samen bouwen aan sterk HR-merk

Dion Dorrestijn (39) is bijna een jaar aangesloten als associate bij WeAreHR!. Wat brengt de aansluiting bij dit netwerk van HR-professionals hem? En wat brengt hij het netwerk? Dat vragen we aan deze ervaren e-HRM-consultant.

Ervaringsverrijkend

Een van Dions redenen om te kiezen voor WeAreHR! was zijn wens om meer diversiteit aan te brengen in zijn opdrachten. Dion: “Dat heeft WeAreHR! mij afgelopen jaar zeker gebracht. Eén van mijn opdrachten, bij een zorgorganisatie, is direct via WeAreHR! verlopen. Ik startte daar dit jaar als procesconsultant. Halverwege het jaar switchte mijn rol naar die van projectleider e-HRM waarbij ik de organisatie van a tot z ondersteun bij de optimalisatie van AFAS. Door de aansluiting bij WeAreHR! ben ik buiten mijn eigen netwerk aan de slag ben en doe ik nieuwe ervaringen op. Zondermeer ervaringsverrijkend!”

Netwerk e-HRM vergroten
Dion ervaart de bijeenkomsten met de andere HR-professionals van WeAreHR! als waardevol. “Het is vooral gaaf om mee te bouwen aan het netwerk en het samen te laten groeien. Daar draag ik zelf actief aan bij. Onder andere door andere HR-interimmers te enthousiasmeren over WeAreHR!. Doel is om ons netwerk, zeker binnen e-HRM, te vergroten zodat we opdrachtgevers kunnen helpen aan de juiste kandidaten. Zo heb ik één van mijn bestaande relaties al kunnen helpen aan een kandidaat vanuit WeAreHR!.”

Samen bouwen aan HR-merk
Tegen HR-professionals die een verbintenis met WeAreHR! overwegen, zegt Dion: “Door aansluiting en samen te bouwen aan een sterk HR-merk stimuleer je ook je eigen ondernemerschap. En we versterken elkaars kennis en kunde doordat we tijdens de bijeenkomsten onderwerpen uitdiepen.”

Dions ambitie voor 2022

Over zijn ambities voor 2022 zegt Dion tot slot: “Als collectief met elkaar verder bouwen en als individu: een goedgevulde agenda met interim HR-opdrachten via WeAreHR!.”

PS Ook aansluiten? Bel 06 520 617 03 of mail naar info@wearehr.eu

Opvallend in de TMA Talentenanalyse bij WeAreHR!

TMA Talentenanalyse WEAREHR!

Onlangs lieten de leden van WeAreHR! een TMA Teamanalyse uitvoeren. Enerzijds om deze methode beter te leren kennen om toe te passen in het HR-werkveld bij opdrachtgevers, anderzijds om beter inzicht te krijgen in de talenten binnen de groep. Hein Piller de Bruijn van TMA begeleidde WeAreHR! daarbij.

Direct inzicht in drijfveren

Hein Piller de Bruijn, managing director bij TMA, heeft inmiddels ruim negen jaar ervaring met het afnemen van TMA Talentenanalyses, zowel individueel als bij groepen. In een ochtendsessie liet hij de associates van WeAreHR! kennismaken met de kracht van een dergelijke talentenanalyse. “TMA wordt ingezet om managers, teams en medewerkers meer inzicht te geven in talenten. Je kunt het ook inzetten om meer inzicht te krijgen in de eigen dienstverlening. De TMA data geven namelijk inzicht in de mate van behoefte van groepsleden aan 22 verschillende drijfveren. Uitgangspunt is dat ieder deze 22 drijfveren in zich heeft. De Talentenanalyse geeft direct meer inzicht, zónder dat je elkaar diepgaand hoeft te kennen. Met de analyse in handen kun je beter inspelen op iemands natuurlijke gedrag, zijn of haar voorkeursgedrag. In plaats dat je van een 4 een 6 probeert te maken, is de talentenanalyse een hulpmiddel om sterke punten uit te vergroten.”

Drijfveren

Opvallend vond Hein dat 12 van de 22 drijfveren* versterkend aanwezig zijn binnen WeAreHR!. “Dat is echt veel. Opvallend meer dan wanneer je een dergelijke analyse afneemt binnen een managementteam van een bedrijf. Daar zijn de verschillen tussen mensen onderling groter. Bij WeAreHR! zoeken de leden elkaar op zonder verplichting maar vanuit versterking. Wat er bij WeAreHR! uitspringt, is autonomie, zelfstandigheid en ondernemerschap. Je kunt je bijna afvragen waarom deze individuele zelfstandig ondernemers zich verbinden aan een samenwerkingsverband als WeAreHR!. Dat is voor de leden overigens een interessante vraag om te stellen en daarover het gesprek met elkaar aan te gaan.”

Met elkaar het juiste gesprek voeren

Michel van Manen, één van de grondleggers van WeAreHR!, reageert daarop: “Met die vraag zijn we verder gegaan tijdens onze tweedaagse. Wat is onze gezamenlijke identiteit en wat betekent dit voor onze dienstverlening en de manier waarop we samenwerken? Een coach uit het netwerk van TMA, Bontje Pool, begeleidde ons daarbij.” Hein: “De uitkomst van de TMA Talentenanalyse geeft versneld input om met elkaar het juiste gesprek te voeren.”

Beeld van WeAreHR!

Tot slot de vraag hoe Hein als buitenstaander WeAreHR! heeft ervaren. “Ik kende de mensen vooraf niet persoonlijk. Met die data op zak stapte ik binnen. Het was een energieke bijeenkomst met ambitieuze mensen; geen groepsdieren maar sterke individuen die vanuit een bepaald belang – hoogstwaarschijnlijk hun ambitie – samenkomen. Vrije denkers, met weinig behoefte om zich te conformeren maar wel aan het delen van hun kennis. Dat past wel bij het interimbestaan binnen HR en het netwerk-gedachtengoed. ”

* Meer over de TMA Talentenanalyse is te vinden op: https://www.tma.nl/nl/instruments/talentenanalyse/