“De formule van WeAreHR! vond ik direct charmant”

Mirjam van Drimmelen - WEAREHR!

Interview met associate partner WeAreHR!

Mirjam van Drimmelen, ervaren organisatie- en veranderdeskundige
Al sinds 1992 is Mirjam van Drimmelen actief in het HR-vakgebied. Aanvankelijk in loondienst, maar inmiddels al ruim tien als zelfstandig ondernemer. Na een universitaire vervolgstudie bestuurs- en organisatiewetenschap is zij zich gaan specialiseren in organisatieontwikkeling, veranderingsprocessen en samenwerkingsverbanden. Recent sloot zij zich aan bij WeAreHR!.

Je bent al sinds 2011 als zelfstandige actief op het gebied van managementdevelopment en organisatieveranderingen. Hoe kwam je met WeAreHR! in contact?
Mirjam: “Vanuit Sterke Schakels, een label onder mijn bedrijf Van Drimmelen Consultancy & Training, begeleid ik mensen en organisaties bij ontwikkel- en veranderingsprocessen. Na ruim tien jaar zelfstandig ondernemen ontstond de behoefte om me aan te sluiten bij een netwerk van professionals in het HR-vakgebied. Een artikel op LinkedIn van één van de andere associates, Arnold Hoogendoorn, zette me op het spoor van WeAreHR!.”

Hoe verliep dat verder?
“Het artikel dat Arnold plaatste over zijn opleiding bij Phoenix sprak me zó aan dat ik besloot hem een berichtje te sturen. Een snelle reactie van zijn kant en een fijne werklunch volgden. Hij attendeerde mij op het bestaan van WeAreHR!; de formule vond ik direct charmant.”

Dat zeg je mooi, wat spreekt je zo aan?
“Dit netwerk is niet vrijblijvend; het is geven en nemen, bijvoorbeeld als het gaat om het delen van kennis. Dat spreekt mij aan. Na het eerste contact met Arnold volgde een wandeling door Weesp met één van de oprichters, Michel van Manen. Ook woonde ik een WAT-meeting met de andere associates bij om de sfeer te proeven. Iedereen binnen het netwerk is heel benaderbaar. Van twee kanten was het gevoel goed.”

Wil je vertellen hoe jij WeAreHR! versterkt?
“WeAreHR! beslaat het hele brede HR-vakgebied. Ik ben op mijn best in een omgeving waar een samenwerkingsvraagstuk en/of een veranderopgave speelt. Daar waar het belangrijk is om krachten te bundelen, ben ik aan het werk! In de kern gaat het om het initiëren, verbeteren of het ontwikkelen van een samenwerking tussen organisatieonderdelen, in een team maar ook tussen partijen die een samenwerkingsverband zijn aangegaan. Er is meestal een strategische aanleiding om iemand als ik in te schakelen. Bijvoorbeeld als er weinig synergie is binnen de organisatie, er sprake is van een implementatie of als een samenwerking tussen partijen hapert doordat bijvoorbeeld contractafspraken niet worden nagekomen. Mijn opdrachtgevers begrijpen dat het belangrijk is om te investeren in het vaardig samenwerken om (weer) op koers te komen en te blijven.”

Wat geeft de meeste voldoening in je werk?
“Als ik zie, hoor of merk dat het de mensen met wie ik werk, lukt om door mijn interventies patronen of beelden te doorbreken die een obstakel vormden in hun werkplezier. Zij nieuwe inzichten opdoen waardoor ze overzicht krijgen, verbindend gaan communiceren en succes ervaren in het met elkaar realiseren van ambities. Je vindt mijn gedachtengoed in mijn boek Het geheim achter succesvolle samenwerkingsverbanden – voor organisaties die krachten bundelen.”

Je schreef daar een boek over? Hoe dat zo?
“Het boek is een uitvloeisel van de master Bestuurs- en Organisatiewetenschap die ik volgde aan de Rijksuniversiteit Utrecht (2010-2012). Voor deze master onderzocht ik in de technische dienstverlening het effect van contractafspraken met klanten op de beleving van mensen die werken in een gebouw. Bijvoorbeeld de wijze waarop een lamp wordt vervangen, de temperatuur in een gebouw wordt beheerd of een ruimte wordt verbouwd. De afgesproken samenwerking tussen partijen is misschien op papier volkomen logisch, maar in de praktijk niet altijd handig of gewenst. Het onderwerp boeide me zo dat ik het graag voor een breder publiek toegankelijk wilde maken. Ik ben nog altijd blij met de tijd die ik mezelf heb gegund om te leren een boek te schrijven en het daadwerkelijk te publiceren. Het boek laat inzien wat belangrijk is om een samenwerking te laten slagen tussen partijen maar ook in een organisatie. Denk daarbij aan het toepassen van netwerklogica, meervoudig te kijken, storytelling, samenwerken te beschouwen als een vak dat je kan leren, hoe om te gaan met belangen en conflicten en leiderschap.”

Als organisaties jou in huis halen voor een opdracht op het gebied van samenwerken en veranderen, wat mogen/moeten ze dan weten over de Mirjam buiten het werk?
“Haha, dan zal ik altijd het roeien noemen. Ik ben een actief roeister en lid van de roeivereniging in Naarden. Het fijne van roeien is dat je bijna alle spiergroepen gebruikt en als je de techniek goed toepast het totaal niet belastend is voor je spieren. En als je dan op het water in een flow komt, is dat een heerlijk gevoel. Bovendien is het leuk om synchronie te bereiken, als je samen roeit in een boot voor twee, vier of acht. Dát is harmonieus samenwerken.”

Interim een HR-professional nodig?
Neem contact op met WeAreHR!

Interview en tekst: Hennie van de Kar-Vervooren

WeAreHR! oefent tijdens WAT-meeting met veranderstrategieën

WAT-meeting-3

Onze derde WAT (We Are Together)-meeting van dit jaar vond plaats bij De Groene Afslag in Laren. Wat een aansprekende locatie is deze circulaire HUB van de regio Gooi- en Vechtstreek. Wij zaten in de Rode Zaal (meer hierover vind je op de site van de Groene Afslag). Goed geregeld Ariane van der Kooij! Net als de workshop die Mirjam van Drimmelen voor ons had samengesteld en gaf. Thema was inzicht krijgen in hoe je als veranderaar een veranderstrategie bepaalt, toegepast op een casus van Arnold Hoogendoorn uit zijn praktijk.

Manier van denken over verandering
Aan de hand van de kleurentheorie, ontwikkeld (in 1999) door Léon de Caluwé en Hans Vermaak, kregen we inzicht in hoe we over verandering denken. De kunst is om aan de hand van een aantal stappen de juiste kleurenmix te bepalen die past bij de veranderopgave. Daarna vraag je je als veranderaar af of jij met jouw voorkeursstijl de geschikte persoon bent om de verandering te begeleiden. Deze theorie werd tijdens deze WAT-meeting toegepast op de casus die Arnold Hoogendoorn inbracht.

Arnold Hoogendoorn: “Met plezier heb ik mijn casus ingebracht in het netwerk. Dat is precies de kracht van WeAreHR!: we delen onze kennis en ervaringen met elkaar.”

Marieke Heesakkers: “De meesten van ons kennen de kleurentheorie wel, maar niet iedereen werkt ermee. Mirjam liet zien hoe je deze theorie kunt toepassen op veranderprocessen. We oefenden onder haar leiding aan de hand van de casus van Arnold bijvoorbeeld met het wisselen van (verander)perspectief. Mirjam is expert als het gaat om het faciliteren van veranderingen bij organisaties. Ik heb haar flink aan het werk gezien. Zij had de regie over de workshop en gaf duidelijke instructies, waardoor het een bijzonder leerzame bijeenkomst werd. Ik heb deze meeting opnieuw de kracht ervaren van het collectief van WeAreHR!. Door deze bijeenkomsten krijgen we namelijk een beter zicht op elkaars expertise en kunnen we elkaar beter betrekken bij het oplossen van complexe HR-vraagstukken van onze opdrachtgevers.”

Meer over de kleurentheorie is onder andere te vinden op: https://www.twynstragudde.nl/inzichten/kleurentest-actueel-en-waardevol-instrument

Organisatiecredits: Mirjam van Drimmelen, Ariane van der Kooij en Arnold Hoogendoorn
Fotocredits: Aline de Vos

PS Wil je als ervaren HR-professional ook deel uit gaan maken van het krachtige netwerk van WeAreHR!? Stuur dan een berichtje naar info@wearehr.eu.

Praktijkcase: Opleiden en ontwikkelen bij Hago Zorg

Hago Zorg - WEAREHR!

Voor WIE doen we het?

Deze praktijkcase is tot stand gekomen op basis van een duo-interview met Cynthia Smit, HR Directeur bij Hago Zorg en met Marieke Heesakkkers, als interim L&D Professional en Developmentcoach aangesloten bij WeAreHR!.

Hoe breng je het opleidingsaanbod van jouw organisatie onder de aandacht van medewerkers en hoe stimuleer je hen om er gebruik van te maken? “Dat zijn vragen waar organisaties mee worstelen” zegt Marieke Heesakkers, als interim L&D Professional aangesloten bij WeAreHR!. Recent verving zij de HR Adviseur Opleiden en Ontwikkelen in het HR-team van Hago Zorg.
Met Cynthia Smit, HR Directeur bij Hago Zorg, bespreekt Marieke na afloop van haar interimperiode de aanpak van Hago Zorg op het gebied van opleiding en ontwikkeling. Dit in een periode dat er ook een nieuw HR-systeem werd geïmplementeerd en een eigen programma voor leiderschapsontwikkeling liep.
Interview en tekst: Hennie van de Kar-Vervooren

Over Hago Zorg
Hago Zorg werd opgericht in 1943 door Harry Goedmakers. In tachtig jaar groeide het familiebedrijf met Limburgse roots naar een koploperspositie in Nederland als het gaat om specialistisch schoonmaakwerk in de zorg. Denk onder andere aan het schoonmaken van operatiekamers in academische ziekenhuizen volgens vaste protocollen of het schoonhouden van kraamkamers. Steeds vanuit de visie: ‘wij brengen positieve impact op ieder mens in de zorg’. Er werken in heel Nederland zo’n vierduizend medewerkers bij Hago Zorg, dat onderdeel is van Vebego. Het HR-team van Hago Zorg bestaat uit zo’n 25 professionals; van HR-medewerkers tot HR Businesspartners.

Het belang van opleiden
Toen Cynthia Smit in 2018 startte als HR Directeur bij Hago Zorg, was het opleidings- en ontwikkelingsaanbod voor de medewerkers zeer beperkt. Cynthia: “We hadden een basisinstructie en -opleiding en wat andere vakinhoudelijke trainingen. Vanuit HR-perspectief hebben we het belang van opleiden binnen Hago Zorg heel helder voor ogen. Veel medewerkers rollen vanuit heel uiteenlopende achtergronden bij toeval in het schoonmaakwerk zonder daar een echte opleiding voor te hebben gedaan. Er zijn immers maar weinig mensen die bedenken dat ze voor schoonmaker gaan doorleren. Tegelijkertijd is het werk bij ons zó specialistisch, dat specifieke vaardigheden en kennis nodig zijn om het werk goed te kunnen doen. Bovendien is opleiden een belangrijk hulpmiddel om medewerkers zélf meer in regie te laten zijn.”

Investeren in een eigen trainingsaanbod Hago Zorg
Samen met Corina Vos, HR Adviseur Opleiden en Ontwikkelen, investeerde Cynthia in het ontwikkelen van een eigen themagericht trainingsaanbod voor alle medewerkers van Hago Zorg; van vloeren schoonmaken en ergocoaching tot het leren van de Nederlandse taal. Het lukte op deze manier om binnen enkele jaren een flink trainingsaanbod te ontwikkelen, waaronder een MBO-2 traject. Cynthia: “Sinds dit opleidingsaanbod er is, vraag het om continue herhaling om het aanbod onder de aandacht te brengen bij medewerkers. Dat verloopt altijd via de teamleiders, coaches en leidinggevenden. Daar zit het spanningsveld, want zij hebben al hun aandacht al nodig om de dagelijkse operatie te leiden. Het op de lange termijn plannen van trainingen voor de medewerkers schiet er dan makkelijk bij in. Dan heb je dus een prachtig opleidingsaanbod, maar hoe krijg je het aan de man?”

Interim HR Adviseur Opleiden en Ontwikkelen
Om de aandacht voor opleiden en ontwikkelen tijdens het zwangerschapsverlof van de HR Adviseur Opleiden en Ontwikkelen niet te laten verslappen, koos Cynthia ervoor om het verlof op interimbasis in te vullen. Zodoende kwam Marieke Heesakkers in beeld. Cynthia: “Zo’n frisse blik van buitenaf is goed voor je team. Alleen al daarom zou ik andere HR-teams altijd aanraden om een zwangerschapsverlof daadwerkelijk te vervangen. Vanaf dag één was Marieke volledig betrokken. Die betrokkenheid hadden we echt nodig. Zeker in combinatie met de vernieuwing van ons personeelssysteem en met het coördineren van het eigen programma voor leiderschapsontwikkeling, Fundamentals. Marieke heeft op alle vlakken voortdurend meegedacht over hoe we het beste onze mensen kunnen bereiken.”

Programma voor leiderschapsontwikkeling Fundamentals
Marieke Heesakkers: “Mijn vorige interimfunctie was bij een ziekenhuis. Ondanks dat ik de schoonmaakbranche nog niet kende, had ik een helder beeld van de mensen die in de zorg schoonmaken. Ik arriveerde namelijk in mijn vorige interimfunctie vaak ’s morgens heel vroeg, net als de schoonmakers weggingen. Dikwijls maakten we dan een praatje. In mijn interimperiode bij Hago Zorg was het bijna mijn mantra om te zeggen: voor WIE doen we dit? Hoe bereiken we hen?” Cynthia: “Met haar kritische blik heeft Marieke daar echt op gehamerd.” Marieke: “Je hebt de rust nodig om met medewerkers het gesprek over ontwikkeling aan te gaan. Hago Zorg heeft daarom óók geïnvesteerd in een volledig eigen programma voor leiderschapsontwikkeling, Fundamentals. Echt een prachtig programma, waarin leidinggevenden leren om andere gesprekken met medewerkers te voeren. De eerste twee groepen zijn afgerond tijdens mijn interimperiode. Als ik dan in de feedback van deelnemers lees dat ze door deze opleiding ander type vragen stellen aan medewerkers, dan zit daar de winst om de aandacht voor opleiden en ontwikkeling vast te houden.” Cynthia: “In plaats van alles voor de medewerker in te vullen, kijk je samen hoe een verdere ontwikkeling mogelijk is, passend bij iemands talenten. Dat draagt bij aan de trots van medewerkers op het belangrijke werk dat zij doen.”

Ambassadeurs bij overgang naar nieuw HR-systeem
Tijdens de interimperiode bij Hago Zorg bereidde de organisatie zich ook voor op de overgang naar een nieuw HR-systeem. Cynthia: “Ook hiervoor gold: hoe krijgen we de informatie en de instructies om hiermee om te gaan op een goede manier bij onze medewerkers. Marieke heeft er echt voor gestreden om steeds weer verbinding te maken met de doelgroep.”

Marieke: “De kracht van Hago Zorg was om meer te willen doen dan eenduidige instructies voor de nieuwe personeelsapp te schrijven. Hago Zorg koos voor ambassadeurs op de werkvloer die collega’s kunnen helpen als ze iets in de app niet snappen. Een collega die hulp biedt, is laagdrempeliger dan dat je tegen je leidinggevende moet zeggen dat je er nog niet uitkomt. Aan zo’n keuze merk je dat de menselijke maat bij Hago Zorg in alles aanwezig is. Hartverwarmend vond ik de manier waarop dit op het hoogste niveau werd gedragen door de organisatie. Zo sprak de algemeen directeur van Hago Zorg alle ambassadeurs toe in een teamsmeeting. Daarmee draag je uit dat je het belangrijk vindt wat mensen doen.”

Cynthia: “Als medewerkers goed kunnen omgaan met de app waarmee ze bijvoorbeeld ook zelf een dienst kunnen ruilen, helpt hen dat ook om zich staande te houden in een samenleving die steeds digitaler wordt. Door daar op een goede manier veel aandacht aan te besteden, pakken we als Hago Zorg onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dat is wat we óók bedoelen met onze slogan: positieve impact brengen op ieder mens in de zorg! Nog voor de eerste salarisuitbetaling hadden 1600 medewerkers de app al gedownload. Dat is een goed begin, boven verwachting! De nieuwe stip op de horizon is dat medewerkers via de app ook zelf de loopbaanpaden binnen Hago kunnen zien én zich via de app zelf kunnen inschrijven op onze trainingen. Zo ontwikkelen we steeds verder. En, mede met dank aan Marieke, steeds scherp voor ogen: voor wie doen we het?”

PS Wil jij je als ervaren HR-professional net als Marieke Heesakkers aansluiten bij WeAreHR!? Mail naar info@wearehr.eu

E-HRM kan niet zonder functioneel beheer HR

E-HRM functioneel beheer

Begin dit jaar gingen diverse E-HRM systemen, die wij bij non-profit organisaties implementeerden, succesvol live. Vanuit WeAreHR! begeleidden wij deze organisaties bij zowel de aanbesteding en pakketselectie als implementatie. We voegen daar ook advisering over en ondersteuning bij de inrichting van functioneel beheer aan toe. “E-HRM kan niet zonder functioneel beheer” stelt Bas van de Veen. Als HR-consultant/-projectleider is hij gespecialiseerd in het inrichten, optimaliseren én onderhouden van digitale HR-processen.

Functioneel beheer gaat over alle activiteiten die nodig zijn om een systeem aan de gang te houden. Denk daarbij aan het tijdig doen van updates, het testen van nieuwe releases, het regelen van autorisaties en het doen van de juiste acties als een systeem vastloopt. De functioneel beheerders HR zijn de spin in het web tussen gebruikers en leveranciers van E-HRM-pakketten. Meestal oplossingsgerichte ict’ers die naast hun kwaliteiten op systeemgebied sociaal sterk zijn. Bas: “Gek genoeg is functioneel beheer bij onderwijsinstellingen, zorgorganisaties en gemeentelijke en andere overheidsorganisaties – vaak met zo’n 300 a 500 medewerkers – een ondergeschoven kindje. Ook omdat het functioneel beheer bij organisaties van die omvang complexer wordt. De software moet steeds meer kunnen. Ook zijn de cao en wet- & regelgeving vaak moeilijk te vertalen naar een goede oplossing in het E-HRM pakket omdat het maar op een deel van de medewerkers betrekking heeft. Om die reden moet een functioneel beheerder veel en brede kennis hebben. Investeren in goed functioneel beheer loont, want het zorgt voor continuïteit in je organisatie.”

Ondersteuning bij vertaalslag gewijzigde wetgeving naar E-HRM systeem

Met de komst van digitale HR-systemen regelen medewerkers steeds meer mutaties zelf; van verlofaanvraag tot het doorvoeren van een adreswijziging. Bas: “Nieuwe of gewijzigde wet- en regelgeving kan een enorme impact hebben op je digitale HR-systeem. Zo is de invoering van de nieuwe wet ouderschapsverlof (per augustus 2022) een goed voorbeeld van een grote wijziging met veel impact. Daar bedachten we als HR-consultants vanuit WeAreHR! Digital een oplossing voor die bij meerdere organisaties inzetbaar is. Een andere ontwikkeling is de invoering van de omgevingswet. Als consultants E-HRM houden we ervan om te puzzelen op een vertaling van deze nieuwe wet- en regelgeving naar het E-HRM pakket. Met de functioneel beheerders in ons netwerk delen we die oplossing. Zo kunnen we meerdere organisaties tegelijk helpen met het maken van de juiste vertaalslag van wetgeving naar hun E-HRM systeem.”

Uitbesteden functioneel beheer
Organisaties die het functioneel beheer HR in eigen huis regelen, zullen ervaren dat goed functioneel beheer al snel een dagtaak is voor een eigen medewerker. Door het functioneel beheer uit te besteden, is het mogelijk om tijdwinst te boeken. Bas: “We hebben de kennis van updates en releases al in huis. Dat gaat om algemene kennis die we op de juiste manier vertalen naar een specifieke klantoplossing. We kunnen daardoor meerdere organisaties tegelijk laten profiteren van onze kennis. En doordat we vaak al bij de aanbesteding, pakketselectie en/of implementatie betrokken waren, kunnen we ook makkelijker adviseren over en ondersteunen bij de inrichting van functioneel beheer. Regelmatig leveren we ook de concrete extra handen die nodig zijn voor het functioneel beheer. Zo wordt een organisatie direct ontzorgd door de levering van dezelfde kwaliteit van een vertrouwde partij.”

PS Via WeAreHR! Digital aan de slag met functioneel beheer HR? Neem contact op met Bas van de Veen, basvandeveen@wearehr.eu, mob. 06 15 24 93 29


WeAreHR! Digital ondersteunt bij:

  • aanbesteding E-HRM
  • pakketselectie E-HRM
  • implementatie E-HRM
  • advies en ondersteuning bij inrichting functioneel beheer E-HRM

WeAreHR! Digital werkt pakketonafhankelijk en heeft specialisten in huis met kennis van diverse E-HRM systemen, denk aan AFAS, YouForce en VismaRaet.