Hoe kom je tot optimale organisatie-inrichting en onderlinge samenwerking?

NWO-I werkt hiervoor samen met Mirjam van Drimmelen, WeAreHR!

Hoe richt je een organisatie optimaal in en hoe werk je op de beste manier samen? Organisatie- en veranderdeskundige Mirjam van Drimmelen, aangesloten bij WeAreHR!, is gespecialiseerd in deze onderwerpen. Precies daarom zocht NWO-I (Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten) de samenwerking met haar op. Henk Tamsma, Hoofd P&O bij NWO-I, vertelt er meer over.

Interview en tekst: Hennie van de Kar-Vervooren

Eerst uitzoomen, dan inzoomen
Bij NWO-I werken zo’n 1800 mensen aan allerlei wetenschappelijke onderzoeksprogramma’s. De organisatie is op zoek naar de beste manier om de onderlinge samenwerking vorm te geven. Henk: “Via mijn netwerk kwam ik daarvoor bij Mirjam uit. Mirjam onderscheidt zich door niet meteen allerlei tools en instrumenten in te zetten. Zij neemt de tijd voor een goede analyse. Eerst uitzoomen, dan pas inzoomen. Mirjam spiegelt aan de hand van haar theorie*. Die aanpak heeft mij in dit proces enorm geholpen.”

Tijd voor een goede analyse en toetsen bevindingen
In de analysefase aan het begin van het proces trokken Henk Tamsma en Mirjam van Drimmelen samen op. Gezamenlijk bezochten ze alle negen wetenschappelijke instituten en spraken daar zowel met de instituutsmanagers als wetenschappelijk directeuren. Ook spraken zij met enkele bestuurders van de organisatie. Henk: “Mirjam luisterde naar alle verschillende partijen om het ware vraagstuk scherp te krijgen. Haar bevindingen toetste ze vervolgens bij alle betrokkenen. Pas daarna schetste zij op basis van het ontstane beeld mogelijke oplossingsrichtingen. Dat is het verschil tussen spiegelen en vertellen hoe het moet!”

Plan van aanpak in de praktijk
Henk: “Vervolgens organiseerden we bijeenkomsten met alle betrokkenen. Mirjam begeleidt de sessies en maakt steeds inzichtelijk wat ieders rol is in de organisatie en in verschillende samenwerkingsverbanden daarbinnen is: initiërend, uitvoerend of ondersteunend. Dit doet zij aan de hand van het door haar ontwikkelde samenwerkingsmodel. Terwijl Mirjam en ik in de analysefase samen optrokken, was ik in deze uitvoerende fase meer deelnemer van het proces. Tot aan de zomer werken we samen met Mirjam aan de organisatieoptimalisatie. Als blijkt dat de gekozen samenwerkingsvorm goed werkt, gaan we over naar de derde fase, de implementatiefase.”

Verder met het proces
Mirjam blijft als externe organisatie- en veranderdeskundige betrokken bij het proces. Recent werd haar interim-overeenkomst daarom verlengd. Om haar enthousiasme daarover te onderstrepen, deed ze symbolisch de WeAreHR!-koffietray aan Henk Tamsma cadeau. Henk: “Die is volop in gebruik.”

PS Wil je als ervaren HR-professional ook aansluiten bij een krachtig netwerk voor zelfstandig werkende interimmers? Mirjam van Drimmelen vertelt je graag meer over haar ervaringen met WeAreHR!. Bel of app haar op: mobiele nummer 06- 30 11 07 10.

*Het boek ‘Het geheim achter succesvolle samenwerkingsverbanden’ van Mirjam van Drimmelen is nog te bestellen via: www.sterkeschakels.nl a 32,50 (inclusief btw, verzendkosten, boekenlegger en een persoonlijke notitie van de schrijver).

Ook te koop via verkoopplatforms van managementboek, bol.com en Bruna.
ISBN13: 9789461264060
Aantal pagina’s: 320

Lees hier een eerder interview met Mirjam over de totstandkoming van haar boek: https://wearehr.eu/boek-van-organisatie-en-veranderdeskundige-mirjam-van-drimmelen/

“Ik houd van de werkmentaliteit binnen WeAreHR!; schouders eronder en door”

Yvette-Broumels - WEAREHR!

In november 2023 sloot Yvette Broumels zich aan bij WeAreHR!. “Tot nu toe ben ik de enige met een juridische achtergrond binnen dit HR-netwerk, toch vind ik er gelijkgestemden.”

Hoe kwam WeAreHR! op jouw pad?
“Eén van de oprichters, Hans van der Velden, ken ik al sinds 2008. Ik werkte toen bij gemeente Zoetermeer als strategisch adviseur P&O, Hans ondersteunde interim bij een E-HRM-implementatie. Sindsdien zijn we elkaar blijven volgen in het werk. Hans had al eens vaker gevraagd of ik interesse had om aan te sluiten bij zijn eerdere ondernemingen. Dat kwam telkens te vroeg en deze keer kwam de vraag om lid te worden van WeAreHR! precies op het goede moment.”

Een lange aanloop. Waarom werd het nu een ja?
“Dan moet je iets meer van mijn loopbaan weten. Na zeventien jaar bij gemeente Zoetermeer, startte ik eind 2015 als zelfstandig ondernemer. Samen met twee anderen richtte ik een organisatie voor antroposofische kinderopvang in Den Haag op, Olles Huis CV. Inmiddels uitgegroeid naar een volwassen kinderopvangorganisatie, waar ik nog steeds als vennoot bij ben betrokken. Inmiddels heb ik echter meer afstand tot de dagelijkse gang van zaken en bestuur ik op afstand. Dat maakt de weg vrij om weer te gaan werken binnen het HR-werkveld, maar dan op interimbasis. Toen dat idee eenmaal helder was, benaderde ik als eerste Hans.”

En toen?
“Lang verhaal kort, Hans attendeerde mij in no-time op een geschikte interim opdracht. De eerste keer was dat nog net iets te vroeg, maar de tweede keer paste het wel. Dat was voor mij direct het moment om maar meteen lid te worden van WeAreHR!”

Wat houdt je interim opdracht in?
“Ik begeleid een nieuw op te richten jeugdzorgorganisatie in Alphen aan den Rijn bij het over laten komen van medewerkers uit een bestaande organisatie, die dit nu voor haar rekening neemt. Dit heeft nogal wat voeten in de aarde. Elvira Hautvast, eveneens aangesloten bij WeAreHR!, deed de opstart van dit project. Elvira is nog altijd bij de opdracht betrokken, maar meer op de achtergrond. De nieuwe organisatie is letterlijk nog ‘leeg’. Dat vraagt improvisatievermogen in de gesprekken die ik voer met alle medewerkers die de intentie hebben om in dienst te treden. Een intensief proces. Na de opstart is de invalshoek om de werkzaamheden in te richten, gewijzigd: van generalistisch naar meer differentiatie. Dit veroorzaakt onrust. Het is dan belangrijk om duidelijk te zijn in je boodschap, oprecht te luisteren naar medewerkers en te erkennen dat de organisatie in de eerste fase volop in ontwikkeling zal zijn. Op basis van al deze gesprekken heb ik een voorstel geschreven. Deze medewerkers hebben al heel vaak te horen gekregen dat het ‘vanaf nu allemaal anders gaat’, nu merken ze dat het ook écht anders gaat.”

Is het jouw aanpak die het anders maakt?
“Dat speelt zeker een rol. Mijn ervaringen binnen Olles Huis maken helpen mij om deze medewerkers beter te begrijpen en om sneller te kunnen erkennen waar de schoen wringt – het hoeft namelijk lang niet altijd frustratie te zijn. Die wetenschap doet direct iets met je. Ik neem de antroposofische invalshoek telkens mee. Antroposofie is samengesteld uit de Griekse woorden voor ‘mens’ en ‘wijsheid’ en kan losjes worden vertaald als ‘bewustzijn van het menszijn’. Waarmee impliciet wordt aangegeven dat het niet gaat om ‘geloven’, maar om ‘weten’. En het ‘weten’ past weer heel goed bij het werken met de wettelijke kaders; daar klopt mijn juridische hart weer sneller van. Het is weten vanuit de wezenlijke verbinding met de mens. Ik combineer dat met verschillende andere invalshoeken, zoals bijvoorbeeld de inzichten uit de leergang Corporate Antropologie met handreikingen uit de Deep Democracy gesprekstechnieken. Wat mensen concreet anders vinden, is dat ik niet met een laptop op schoot lijstjes zit af te vinken, maar dat we echt met elkaar in gesprek zijn. Zij voelen zich daardoor gezien en gehoord.”

Je hebt een andere achtergrond dan de meeste andere associates. Hoe ervaar je dat?
“Ook al is er niemand binnen WeAreHR! jurist, toch vind ik er gelijkgestemden. In een nieuwe groep is het altijd even zoeken, maar ik ben zó hartelijk ontvangen, ook op de tweedaagse in Rotterdam waar ik meteen aan heb meegedaan. Zoiets moet je eerst ervaren, om te weten wat je mist. Nu merk ik dat ik het toch fijn vind om als eenling onderdeel te zijn van een netwerk met mensen aan wie ik vragen kan stellen en met wie ik zaken kan delen. En heel belangrijk, er is humor. Er wordt makkelijk geschakeld tussen serieuze onderwerpen en luchtige materie. Bovendien houd ik van de werkmentaliteit die bij WeAreHR! heerst: schouders eronder en door. Er wordt hard gewerkt. Dat doe ik zelf ook graag waarbij ik altijd de juiste mix probeer te vinden tussen mijn werk, mijn gezin met man en vier jongens en heel veel dingen die ik leuk vind, zoals paardrijden, even de duinen in voor een wandeling én autorijden.”

Tot slot, wat is er zo leuk aan autorijden?
“De juiste mix tussen alert zijn, ontspannen én zelf beslissen wat de auto doet. Net als in het werk.”

Interim een HR-professional nodig?
Neem contact op met WeAreHR!

“Werken en Feesten vormt Schoone Geesten”

Laatste WAT meeting WEAREHR! 2023

“Werken en feesten vormt Schoone Geesten” is een spreuk van Johanna Westerdijk (1863-1961), de eerste vrouwelijke hoogleraar van Nederland. Deze spreuk is te zien op de gevel van Koetshuis Madoera in Baarn (uit 1870), waar zij haar plantkundig laboratorium had. Precies op deze plek kwamen de associates van WeAreHR! en enkele andere samenwerkingspartners van dit HR-netwerk samen op vrijdag 8 december.
Dit voor de laatste WAT-meeting (We Are Together) van 2023, die begon met een korte terugblik op het afgelopen succesvolle jaar waarin het netwerk zich meer dan verdubbelde naar 23 aangesloten associates. Op de teampagina op de WeAreHR!-website maak je kennis met alle associates.

Diepgang en luchtigheid ineen
Werken en feesten vormt Schoone Geesten; het zou zomaar een eigen spreuk kunnen zijn van WeAreHR!. Binnen WeAreHR! wisselen diepgang en luchtigheid zich namelijk in hoog tempo af. Zo ook tijdens deze WAT-meeting.

De diepte in

De diepgang werd dit keer gevonden in een enkele samenwerkingsoefeningen, begeleid door verander- en organisatieadviseur Mirjam van Drimmelen. Zij nam de aanwezigen mee in onder andere het herkennen van type samenwerkingsverbanden en de vijf niveaus van samenwerken. De diepgang werd ook gevonden in het werken met de Bono Hoedenmethode, op initiatief van Michel van Manen. In subgroepen oefenden de aanwezigen met het opzetten van een andere hoed.

De Bono Hoedenmethode onderscheidt zes kleuren hoeden:

  • De rode hoed als symbool voor emotioneel denken.
  • De zwarte hoed als symbool voor negatief-kritisch denken.
  • De groene hoed als symbool voor creatief denken.
  • De witte hoed als symbool voor objectief-analytisch denken.
  • De gele hoed als symbool voor positief denken.
  • De blauwe hoed als symbool voor beschouwend-controlerend denken.

Oefenen met de methode daagt uit om uit je eigen voorkeursrol te stappen en letterlijk eens een andere hoed op te zetten.

Luchtige start en afsluiting
De luchtigheid zat ‘m deze keer in de start en afronding van de bijeenkomst. Bij binnenkomst stond voor iedereen een heerlijke lunch klaar, verzorgd door Monique Bijlo van Mec Spirit, gehuisvest in Koetshuis Madoera. De laatste bijeenkomst van het jaar werd afgesloten met enkele heerlijke mocktails en/of desgewenst een cocktail.

Reizen naar nieuwe bestemmingen in 2024
Het was voor WeAreHR! in 2023 een mooie reis samen, die in 2024 wordt vervolgd. Als symbool hiervoor gingen de aangesloten associates en enkele andere HR-professionals met wie WeAreHR! in 2023 veel samenwerkte, symbolisch met een koffer naar huis. Als bagage voor nieuwe bestemmingen in 2024.

Organisatiecredits: Mirjam van Drimmelen, Michel van Manen, Aline de Vos

PS Wil je als ervaren HR-professional in 2024 ook deel uit gaan maken van het krachtige netwerk van WeAreHR!? Stuur dan een berichtje naar info@wearehr.eu.

 

“Een leuk netwerk waarin men elkaar de bal toespeelt”

Puck Bossert- Associate WEAREHR!

“Bij de meeste HR-vraagstukken speelt communicatie een belangrijke rol”, zegt Puck Bossert, interim HR-director/HR-manager/HR-consultant. “Laat ik nou net beide vakgebieden combineren” voegt ze er snel aan toe. “Mijn kracht ligt op het snijvlak van HR en communicatie.” Recent sloot Puck zich aan bij WeAreHR!. Reden voor een interview met haar.

Warme ontvangst
Hoewel Puck nog maar net is aangesloten bij WeAreHR! voelt ze zich er al op haar gemak. De meeste leden ontmoette ze al tijdens een eerdere WAT-meeting (We Are Together) bij Jorisbrood in Ede. “Ik kreeg een warme ontvangst. Daardoor voel ik me thuis binnen de groep; professionals mét humor. Ook contractueel is alles top geregeld, met ondersteuning van Aline de Vos. In korte tijd ervaar ik WeAreHR! als een leuk netwerk waarin men elkaar de bal toespeelt.”

Snijvlak HR en communicatie
Organisatieadviseur Mirjam van Drimmelen attendeerde Puck op het bestaan van WeAreHR!. “Mirjam ken ik uit Bussum. Toen ik halverwege 2023 met mijn man terugkwam van Curaçao, nadat we daar drie jaar woonden en werkten, leek me WeAreHR! de ideale manier om mijn zakelijke netwerk uit te breiden om hier in Nederland weer snel aan de slag te gaan. Niets leuker om op het snijvlak van HR en communicatie anderen te motiveren, mensen met elkaar te verbinden en samen resultaten neer te zetten. Na een kennismaking met oprichter Michel van Manen en het bijwonen van de WAT-meeting was de keuze snel gemaakt.”

Interim HR-director
Vanaf oktober 2023 werkt Puck interim als HR-manager bij Renolit in Enkhuizen. “Tot juni 2024 vervang ik de HR-director. Het is een mooi bedrijf, dat onder andere folies maakt voor bloed- en infuuszakken. Een groot deel van mijn loopbaan werkte ik in de farmacie/Healthcare (Nefarma/Solvay Pharmaceuticals/Abbott/AbbVie/ Phillipsmedisize), zowel op het gebied van communicatie als HR. Dus dit sluit er prima op aan. Bovendien is het een fijn HR-team met diverse recruiters, HR- officers en HR-businesspartners. Ik heb het dus hartstikke goed naar mijn zin. Om de woorden van mijn man te gebruiken: ik ga kwispelend naar mijn werk, haha.”

Samen resultaten neerzetten
Ook al is het vanuit Bussum al gauw een uur rijden om in Enkhuizen te komen, het liefste werkt Puck op locatie voor een goede binding met het HR-team en de rest van de organisatie. Samen resultaten neerzetten; daar is het haar om te doen. Ook bij WeAreHR!. Dit in combinatie met haar grote hobby: schrijven. Recent publiceerde Puck haar tweede roman ‘Tor in de mango – Niets is wat het lijkt op Curaçao!’, nadat in 2020 haar eerste boek ‘Een mens kan zichzelf troosten’ verscheen. Kortom, met de komst van Puck groeit de veelzijdigheid van WeAreHR!.

Interim een HR-professional nodig?
Neem contact op met WeAreHR!

Interview en tekst: Hennie van de Kar-Vervooren