Opvallend in de TMA Talentenanalyse bij WeAreHR!

TMA Talentenanalyse WEAREHR!

Onlangs lieten de leden van WeAreHR! een TMA Teamanalyse uitvoeren. Enerzijds om deze methode beter te leren kennen om toe te passen in het HR-werkveld bij opdrachtgevers, anderzijds om beter inzicht te krijgen in de talenten binnen de groep. Hein Piller de Bruijn van TMA begeleidde WeAreHR! daarbij.

Direct inzicht in drijfveren

Hein Piller de Bruijn, managing director bij TMA, heeft inmiddels ruim negen jaar ervaring met het afnemen van TMA Talentenanalyses, zowel individueel als bij groepen. In een ochtendsessie liet hij de associates van WeAreHR! kennismaken met de kracht van een dergelijke talentenanalyse. “TMA wordt ingezet om managers, teams en medewerkers meer inzicht te geven in talenten. Je kunt het ook inzetten om meer inzicht te krijgen in de eigen dienstverlening. De TMA data geven namelijk inzicht in de mate van behoefte van groepsleden aan 22 verschillende drijfveren. Uitgangspunt is dat ieder deze 22 drijfveren in zich heeft. De Talentenanalyse geeft direct meer inzicht, zónder dat je elkaar diepgaand hoeft te kennen. Met de analyse in handen kun je beter inspelen op iemands natuurlijke gedrag, zijn of haar voorkeursgedrag. In plaats dat je van een 4 een 6 probeert te maken, is de talentenanalyse een hulpmiddel om sterke punten uit te vergroten.”

Drijfveren

Opvallend vond Hein dat 12 van de 22 drijfveren* versterkend aanwezig zijn binnen WeAreHR!. “Dat is echt veel. Opvallend meer dan wanneer je een dergelijke analyse afneemt binnen een managementteam van een bedrijf. Daar zijn de verschillen tussen mensen onderling groter. Bij WeAreHR! zoeken de leden elkaar op zonder verplichting maar vanuit versterking. Wat er bij WeAreHR! uitspringt, is autonomie, zelfstandigheid en ondernemerschap. Je kunt je bijna afvragen waarom deze individuele zelfstandig ondernemers zich verbinden aan een samenwerkingsverband als WeAreHR!. Dat is voor de leden overigens een interessante vraag om te stellen en daarover het gesprek met elkaar aan te gaan.”

Met elkaar het juiste gesprek voeren

Michel van Manen, één van de grondleggers van WeAreHR!, reageert daarop: “Met die vraag zijn we verder gegaan tijdens onze tweedaagse. Wat is onze gezamenlijke identiteit en wat betekent dit voor onze dienstverlening en de manier waarop we samenwerken? Een coach uit het netwerk van TMA, Bontje Pool, begeleidde ons daarbij.” Hein: “De uitkomst van de TMA Talentenanalyse geeft versneld input om met elkaar het juiste gesprek te voeren.”

Beeld van WeAreHR!

Tot slot de vraag hoe Hein als buitenstaander WeAreHR! heeft ervaren. “Ik kende de mensen vooraf niet persoonlijk. Met die data op zak stapte ik binnen. Het was een energieke bijeenkomst met ambitieuze mensen; geen groepsdieren maar sterke individuen die vanuit een bepaald belang – hoogstwaarschijnlijk hun ambitie – samenkomen. Vrije denkers, met weinig behoefte om zich te conformeren maar wel aan het delen van hun kennis. Dat past wel bij het interimbestaan binnen HR en het netwerk-gedachtengoed. ”

* Meer over de TMA Talentenanalyse is te vinden op: https://www.tma.nl/nl/instruments/talentenanalyse/