WeAreHR! oefent tijdens WAT-meeting met veranderstrategieën

WAT-meeting-3

Onze derde WAT (We Are Together)-meeting van dit jaar vond plaats bij De Groene Afslag in Laren. Wat een aansprekende locatie is deze circulaire HUB van de regio Gooi- en Vechtstreek. Wij zaten in de Rode Zaal (meer hierover vind je op de site van de Groene Afslag). Goed geregeld Ariane van der Kooij! Net als de workshop die Mirjam van Drimmelen voor ons had samengesteld en gaf. Thema was inzicht krijgen in hoe je als veranderaar een veranderstrategie bepaalt, toegepast op een casus van Arnold Hoogendoorn uit zijn praktijk.

Manier van denken over verandering
Aan de hand van de kleurentheorie, ontwikkeld (in 1999) door Léon de Caluwé en Hans Vermaak, kregen we inzicht in hoe we over verandering denken. De kunst is om aan de hand van een aantal stappen de juiste kleurenmix te bepalen die past bij de veranderopgave. Daarna vraag je je als veranderaar af of jij met jouw voorkeursstijl de geschikte persoon bent om de verandering te begeleiden. Deze theorie werd tijdens deze WAT-meeting toegepast op de casus die Arnold Hoogendoorn inbracht.

Arnold Hoogendoorn: “Met plezier heb ik mijn casus ingebracht in het netwerk. Dat is precies de kracht van WeAreHR!: we delen onze kennis en ervaringen met elkaar.”

Marieke Heesakkers: “De meesten van ons kennen de kleurentheorie wel, maar niet iedereen werkt ermee. Mirjam liet zien hoe je deze theorie kunt toepassen op veranderprocessen. We oefenden onder haar leiding aan de hand van de casus van Arnold bijvoorbeeld met het wisselen van (verander)perspectief. Mirjam is expert als het gaat om het faciliteren van veranderingen bij organisaties. Ik heb haar flink aan het werk gezien. Zij had de regie over de workshop en gaf duidelijke instructies, waardoor het een bijzonder leerzame bijeenkomst werd. Ik heb deze meeting opnieuw de kracht ervaren van het collectief van WeAreHR!. Door deze bijeenkomsten krijgen we namelijk een beter zicht op elkaars expertise en kunnen we elkaar beter betrekken bij het oplossen van complexe HR-vraagstukken van onze opdrachtgevers.”

Meer over de kleurentheorie is onder andere te vinden op: https://www.twynstragudde.nl/inzichten/kleurentest-actueel-en-waardevol-instrument

Organisatiecredits: Mirjam van Drimmelen, Ariane van der Kooij en Arnold Hoogendoorn
Fotocredits: Aline de Vos

PS Wil je als ervaren HR-professional ook deel uit gaan maken van het krachtige netwerk van WeAreHR!? Stuur dan een berichtje naar info@wearehr.eu.

Praktijkcase: Opleiden en ontwikkelen bij Hago Zorg

Hago Zorg - WEAREHR!

Voor WIE doen we het?

Deze praktijkcase is tot stand gekomen op basis van een duo-interview met Cynthia Smit, HR Directeur bij Hago Zorg en met Marieke Heesakkkers, als interim L&D Professional en Developmentcoach aangesloten bij WeAreHR!.

Hoe breng je het opleidingsaanbod van jouw organisatie onder de aandacht van medewerkers en hoe stimuleer je hen om er gebruik van te maken? “Dat zijn vragen waar organisaties mee worstelen” zegt Marieke Heesakkers, als interim L&D Professional aangesloten bij WeAreHR!. Recent verving zij de HR Adviseur Opleiden en Ontwikkelen in het HR-team van Hago Zorg.
Met Cynthia Smit, HR Directeur bij Hago Zorg, bespreekt Marieke na afloop van haar interimperiode de aanpak van Hago Zorg op het gebied van opleiding en ontwikkeling. Dit in een periode dat er ook een nieuw HR-systeem werd geïmplementeerd en een eigen programma voor leiderschapsontwikkeling liep.
Interview en tekst: Hennie van de Kar-Vervooren

Over Hago Zorg
Hago Zorg werd opgericht in 1943 door Harry Goedmakers. In tachtig jaar groeide het familiebedrijf met Limburgse roots naar een koploperspositie in Nederland als het gaat om specialistisch schoonmaakwerk in de zorg. Denk onder andere aan het schoonmaken van operatiekamers in academische ziekenhuizen volgens vaste protocollen of het schoonhouden van kraamkamers. Steeds vanuit de visie: ‘wij brengen positieve impact op ieder mens in de zorg’. Er werken in heel Nederland zo’n vierduizend medewerkers bij Hago Zorg, dat onderdeel is van Vebego. Het HR-team van Hago Zorg bestaat uit zo’n 25 professionals; van HR-medewerkers tot HR Businesspartners.

Het belang van opleiden
Toen Cynthia Smit in 2018 startte als HR Directeur bij Hago Zorg, was het opleidings- en ontwikkelingsaanbod voor de medewerkers zeer beperkt. Cynthia: “We hadden een basisinstructie en -opleiding en wat andere vakinhoudelijke trainingen. Vanuit HR-perspectief hebben we het belang van opleiden binnen Hago Zorg heel helder voor ogen. Veel medewerkers rollen vanuit heel uiteenlopende achtergronden bij toeval in het schoonmaakwerk zonder daar een echte opleiding voor te hebben gedaan. Er zijn immers maar weinig mensen die bedenken dat ze voor schoonmaker gaan doorleren. Tegelijkertijd is het werk bij ons zó specialistisch, dat specifieke vaardigheden en kennis nodig zijn om het werk goed te kunnen doen. Bovendien is opleiden een belangrijk hulpmiddel om medewerkers zélf meer in regie te laten zijn.”

Investeren in een eigen trainingsaanbod Hago Zorg
Samen met Corina Vos, HR Adviseur Opleiden en Ontwikkelen, investeerde Cynthia in het ontwikkelen van een eigen themagericht trainingsaanbod voor alle medewerkers van Hago Zorg; van vloeren schoonmaken en ergocoaching tot het leren van de Nederlandse taal. Het lukte op deze manier om binnen enkele jaren een flink trainingsaanbod te ontwikkelen, waaronder een MBO-2 traject. Cynthia: “Sinds dit opleidingsaanbod er is, vraag het om continue herhaling om het aanbod onder de aandacht te brengen bij medewerkers. Dat verloopt altijd via de teamleiders, coaches en leidinggevenden. Daar zit het spanningsveld, want zij hebben al hun aandacht al nodig om de dagelijkse operatie te leiden. Het op de lange termijn plannen van trainingen voor de medewerkers schiet er dan makkelijk bij in. Dan heb je dus een prachtig opleidingsaanbod, maar hoe krijg je het aan de man?”

Interim HR Adviseur Opleiden en Ontwikkelen
Om de aandacht voor opleiden en ontwikkelen tijdens het zwangerschapsverlof van de HR Adviseur Opleiden en Ontwikkelen niet te laten verslappen, koos Cynthia ervoor om het verlof op interimbasis in te vullen. Zodoende kwam Marieke Heesakkers in beeld. Cynthia: “Zo’n frisse blik van buitenaf is goed voor je team. Alleen al daarom zou ik andere HR-teams altijd aanraden om een zwangerschapsverlof daadwerkelijk te vervangen. Vanaf dag één was Marieke volledig betrokken. Die betrokkenheid hadden we echt nodig. Zeker in combinatie met de vernieuwing van ons personeelssysteem en met het coördineren van het eigen programma voor leiderschapsontwikkeling, Fundamentals. Marieke heeft op alle vlakken voortdurend meegedacht over hoe we het beste onze mensen kunnen bereiken.”

Programma voor leiderschapsontwikkeling Fundamentals
Marieke Heesakkers: “Mijn vorige interimfunctie was bij een ziekenhuis. Ondanks dat ik de schoonmaakbranche nog niet kende, had ik een helder beeld van de mensen die in de zorg schoonmaken. Ik arriveerde namelijk in mijn vorige interimfunctie vaak ’s morgens heel vroeg, net als de schoonmakers weggingen. Dikwijls maakten we dan een praatje. In mijn interimperiode bij Hago Zorg was het bijna mijn mantra om te zeggen: voor WIE doen we dit? Hoe bereiken we hen?” Cynthia: “Met haar kritische blik heeft Marieke daar echt op gehamerd.” Marieke: “Je hebt de rust nodig om met medewerkers het gesprek over ontwikkeling aan te gaan. Hago Zorg heeft daarom óók geïnvesteerd in een volledig eigen programma voor leiderschapsontwikkeling, Fundamentals. Echt een prachtig programma, waarin leidinggevenden leren om andere gesprekken met medewerkers te voeren. De eerste twee groepen zijn afgerond tijdens mijn interimperiode. Als ik dan in de feedback van deelnemers lees dat ze door deze opleiding ander type vragen stellen aan medewerkers, dan zit daar de winst om de aandacht voor opleiden en ontwikkeling vast te houden.” Cynthia: “In plaats van alles voor de medewerker in te vullen, kijk je samen hoe een verdere ontwikkeling mogelijk is, passend bij iemands talenten. Dat draagt bij aan de trots van medewerkers op het belangrijke werk dat zij doen.”

Ambassadeurs bij overgang naar nieuw HR-systeem
Tijdens de interimperiode bij Hago Zorg bereidde de organisatie zich ook voor op de overgang naar een nieuw HR-systeem. Cynthia: “Ook hiervoor gold: hoe krijgen we de informatie en de instructies om hiermee om te gaan op een goede manier bij onze medewerkers. Marieke heeft er echt voor gestreden om steeds weer verbinding te maken met de doelgroep.”

Marieke: “De kracht van Hago Zorg was om meer te willen doen dan eenduidige instructies voor de nieuwe personeelsapp te schrijven. Hago Zorg koos voor ambassadeurs op de werkvloer die collega’s kunnen helpen als ze iets in de app niet snappen. Een collega die hulp biedt, is laagdrempeliger dan dat je tegen je leidinggevende moet zeggen dat je er nog niet uitkomt. Aan zo’n keuze merk je dat de menselijke maat bij Hago Zorg in alles aanwezig is. Hartverwarmend vond ik de manier waarop dit op het hoogste niveau werd gedragen door de organisatie. Zo sprak de algemeen directeur van Hago Zorg alle ambassadeurs toe in een teamsmeeting. Daarmee draag je uit dat je het belangrijk vindt wat mensen doen.”

Cynthia: “Als medewerkers goed kunnen omgaan met de app waarmee ze bijvoorbeeld ook zelf een dienst kunnen ruilen, helpt hen dat ook om zich staande te houden in een samenleving die steeds digitaler wordt. Door daar op een goede manier veel aandacht aan te besteden, pakken we als Hago Zorg onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dat is wat we óók bedoelen met onze slogan: positieve impact brengen op ieder mens in de zorg! Nog voor de eerste salarisuitbetaling hadden 1600 medewerkers de app al gedownload. Dat is een goed begin, boven verwachting! De nieuwe stip op de horizon is dat medewerkers via de app ook zelf de loopbaanpaden binnen Hago kunnen zien én zich via de app zelf kunnen inschrijven op onze trainingen. Zo ontwikkelen we steeds verder. En, mede met dank aan Marieke, steeds scherp voor ogen: voor wie doen we het?”

PS Wil jij je als ervaren HR-professional net als Marieke Heesakkers aansluiten bij WeAreHR!? Mail naar info@wearehr.eu

E-HRM kan niet zonder functioneel beheer HR

E-HRM functioneel beheer

Begin dit jaar gingen diverse E-HRM systemen, die wij bij non-profit organisaties implementeerden, succesvol live. Vanuit WeAreHR! begeleidden wij deze organisaties bij zowel de aanbesteding en pakketselectie als implementatie. We voegen daar ook advisering over en ondersteuning bij de inrichting van functioneel beheer aan toe. “E-HRM kan niet zonder functioneel beheer” stelt Bas van de Veen. Als HR-consultant/-projectleider is hij gespecialiseerd in het inrichten, optimaliseren én onderhouden van digitale HR-processen.

Functioneel beheer gaat over alle activiteiten die nodig zijn om een systeem aan de gang te houden. Denk daarbij aan het tijdig doen van updates, het testen van nieuwe releases, het regelen van autorisaties en het doen van de juiste acties als een systeem vastloopt. De functioneel beheerders HR zijn de spin in het web tussen gebruikers en leveranciers van E-HRM-pakketten. Meestal oplossingsgerichte ict’ers die naast hun kwaliteiten op systeemgebied sociaal sterk zijn. Bas: “Gek genoeg is functioneel beheer bij onderwijsinstellingen, zorgorganisaties en gemeentelijke en andere overheidsorganisaties – vaak met zo’n 300 a 500 medewerkers – een ondergeschoven kindje. Ook omdat het functioneel beheer bij organisaties van die omvang complexer wordt. De software moet steeds meer kunnen. Ook zijn de cao en wet- & regelgeving vaak moeilijk te vertalen naar een goede oplossing in het E-HRM pakket omdat het maar op een deel van de medewerkers betrekking heeft. Om die reden moet een functioneel beheerder veel en brede kennis hebben. Investeren in goed functioneel beheer loont, want het zorgt voor continuïteit in je organisatie.”

Ondersteuning bij vertaalslag gewijzigde wetgeving naar E-HRM systeem

Met de komst van digitale HR-systemen regelen medewerkers steeds meer mutaties zelf; van verlofaanvraag tot het doorvoeren van een adreswijziging. Bas: “Nieuwe of gewijzigde wet- en regelgeving kan een enorme impact hebben op je digitale HR-systeem. Zo is de invoering van de nieuwe wet ouderschapsverlof (per augustus 2022) een goed voorbeeld van een grote wijziging met veel impact. Daar bedachten we als HR-consultants vanuit WeAreHR! Digital een oplossing voor die bij meerdere organisaties inzetbaar is. Een andere ontwikkeling is de invoering van de omgevingswet. Als consultants E-HRM houden we ervan om te puzzelen op een vertaling van deze nieuwe wet- en regelgeving naar het E-HRM pakket. Met de functioneel beheerders in ons netwerk delen we die oplossing. Zo kunnen we meerdere organisaties tegelijk helpen met het maken van de juiste vertaalslag van wetgeving naar hun E-HRM systeem.”

Uitbesteden functioneel beheer
Organisaties die het functioneel beheer HR in eigen huis regelen, zullen ervaren dat goed functioneel beheer al snel een dagtaak is voor een eigen medewerker. Door het functioneel beheer uit te besteden, is het mogelijk om tijdwinst te boeken. Bas: “We hebben de kennis van updates en releases al in huis. Dat gaat om algemene kennis die we op de juiste manier vertalen naar een specifieke klantoplossing. We kunnen daardoor meerdere organisaties tegelijk laten profiteren van onze kennis. En doordat we vaak al bij de aanbesteding, pakketselectie en/of implementatie betrokken waren, kunnen we ook makkelijker adviseren over en ondersteunen bij de inrichting van functioneel beheer. Regelmatig leveren we ook de concrete extra handen die nodig zijn voor het functioneel beheer. Zo wordt een organisatie direct ontzorgd door de levering van dezelfde kwaliteit van een vertrouwde partij.”

PS Via WeAreHR! Digital aan de slag met functioneel beheer HR? Neem contact op met Bas van de Veen, basvandeveen@wearehr.eu, mob. 06 15 24 93 29


WeAreHR! Digital ondersteunt bij:

  • aanbesteding E-HRM
  • pakketselectie E-HRM
  • implementatie E-HRM
  • advies en ondersteuning bij inrichting functioneel beheer E-HRM

WeAreHR! Digital werkt pakketonafhankelijk en heeft specialisten in huis met kennis van diverse E-HRM systemen, denk aan AFAS, YouForce en VismaRaet.

“Krachtig om als HR-professionals via één label naar buiten te treden”

elvira hautvast

Interview met associate partner WeAreHR! – Elvira Hautvast

Interim HR-manager met een voorliefde voor personeels- en salarisadministratie
Zet tien HR-managers en HR-adviseurs op een rijtje en de kans is groot dat ze alle tien een andere opleidingsachtergrond hebben. Zo is Elvira Hautvast oorspronkelijk opgeleid in de kunsten. Echter, vanaf het moment dat zij ruim twintig jaar geleden het HR-vakgebied inrolde, voelt ze de liefde voor dit vak. Sinds januari 2023 is Elvira toegetreden als associate bij WeAreHR!. Zij is beschikbaar voor interim opdrachten als HR-manager.

Je werkt enkele jaren zelfstandig als interim HR-manager. Wat was voor jou de reden om je aan te sluiten bij WeAreHR!?
Elvira: “Om verschillende redenen. Ik merk dat ik het als zelfstandige fijn vind om te kunnen sparren met vakgenoten. Met HR-professionals die nét zo gek op hun vak zijn als dat ik dat ben. Dat kan bij WeAreHR!. Daarnaast vind ik het prettig als ik een groep vakgenoten om me heen heb, die ik blind kan aanbevelen. We zijn meer collega’s dan concurrenten, ook omdat ieder zo zijn eigen specialisatie heeft. De derde reden is dat ik het krachtig vind om als HR-professionals via één label naar buiten te treden. Dat sluit aan bij de vorige reden: we zijn allemaal goed en kunnen elkaar blind vertrouwen. Samen vormen we een krachtig label.”

Hoe kwam je met het netwerk in contact?
“In één van mijn vorige opdrachten werkte ik samen met Michel van Manen, samen met Hans van der Velden oprichter van het netwerk. Michel nodigde mij uit om contact te zoeken als ik zelfstandig zou gaan werken. In 2020 heb ik die stap gezet. Toen vond ik het nog te vroeg om me aan te sluiten. In de loop van 2022 heb ik opnieuw contact gezocht met Michel. Daarna heb ik diverse andere associates gesproken, onder wie Marieke Heesakkers. Ook was ik welkom om een deel van de tweedaagse bij te wonen. Dat verliep allemaal heel vlot en prettig. Toen was voor mij de keuze snel gemaakt om me aan te sluiten.”

Wat is je eerste indruk van WeAreHR!?
“Natuurlijk moet ik iedereen nog beter leren kennen, maar het is een groep professionals met veel liefde voor het HR-vak!”

Wat vind je zelf zo mooi aan het HR-vakgebied?
“Ik geloof erin dat iedereen in elke situatie altijd een keuze heeft. Natuurlijk moeten we werken om in ons levensonderhoud te voorzien, maar doe dan iets waar je achter staat en wat je leuk vindt! Ik houd ervan om mensen te motiveren en te begeleiden bij het doen waar ze goed in zijn. Dat is goed voor de medewerker zelf maar is ook goed voor het bedrijf.”

Wat is jouw kracht of specialiteit in dit brede vakgebied?
“Mijn kracht is dat ik zowel strategisch als pragmatisch sterk ben; ofwel ik ben in staat om de strategie te vertalen naar de concrete uitvoering. Ik heb veel ervaring in HR-proces- en projectmanagement en heb daarbij een voorliefde ontwikkeld voor de personeels- en salarisadministratie. De teams met wie ik heb samengewerkt, vinden mij sterk in het maken van keuzes. Door goed te analyseren, zie ik namelijk altijd praktische oplossingen! Mijn ervaring deed ik vooral op in non-profit organisaties. Ik kan goed aanvoelen of ik bij een bedrijf pas. Daarbij concentreer ik me op opdrachten in Noord-Holland, in en rondom Amsterdam. Dat is de stad waar ik al ruim dertig jaar met veel plezier woon en waar mijn sociale leven zich afspeelt.”

Wil je daar iets meer over vertellen?
“Eén van de dingen die ik echt leuk vind om te doen, is tuinieren. In het voorjaar en in de zomer vind je me vaak in onze volkstuin in Amsterdam-West. Het lijkt me overigens heerlijk om een huis te hebben met meer buitenruimte; dat staat op het verlanglijstje van mij en mijn vriend. Verder ben ik een redelijk fanatieke hardloper en houd ik van kickboksen. En omdat wij kinderen noch huisdieren hebben, blijft er veel tijd over voor het bezoeken van concerten én om te reizen. Dat laatste doen mijn vriend en ik regelmatig; een heerlijke manier van leven waarbij je volledig bij de dag leeft. Het is dat rondzwerven en niet weten waar je uitkomt, wat me zo aanspreekt.”

Is dat ook de reden waarom je koos voor een interim bestaan? Dan ‘zwerf’ je ook van de een naar de andere opdracht.
“Haha, zo heb ik het nog nooit bekeken, maar nu je het zegt! Ik word er in ieder geval niet zenuwachtig van als ik nog niet weet wat mijn volgende klus is. Dit vanuit het vertrouwen dat het altijd weer goed komt. ”

Tot slot, wat breng jij WeAreHR!?
“Ik zie snel hoe mensen nog meer kunnen samenwerken. Binnen WeAreHR! zijn er ook vast nog meer mogelijkheden om elkaar te versterken. Daar draag ik graag aan bij. Mijn eerste doel is om elkaar nog beter te leren kennen.”

Interim een HR-professional nodig?
Neem contact op met WeAreHR!

We fiksten het weer…trots op succesvolle implementaties E-HRM systemen

succesvolle-implementaties e-hrm

Voor organisaties die afgelopen jaar een nieuw E-HRM-systeem implementeerden, is de eerste verloning een spannend moment. Dan blijkt immers pas echt of de hele implementatie van het nieuwe E-HRM systeem goed is gegaan. Wouter van Gerderen, associate binnen WeAreHR! Digital, is daarom terecht trots op het succesvol live gaan van onder andere AFAS bij diverse organisaties.

Wouter van Gerderen vervulde in 2022 bij diverse klanten de rol van projectleider E-HRM, net als de andere We-ers Michel van Manen, Esther de Haan en Hans van der Velden. Wouter: “We hebben het Horizon- en Regiocollege, het Da Vinci College en De Rooyse Wissel live gebracht naar de AFAS-omgeving. Gemeente Bernheze hielpen we om succesvol over te gaan naar Visma/Raet. We bewandelen met onze klanten een vergelijkbaar pad. Daarom is het fijn om als projectleiders onderling onze kennis binnen WeAreHR! Digital te kunnen delen. Onze klanten profiteren daarvan, zeker bij zulke omvangrijke opdrachten als deze. Het is prettig om op elkaar terug te kunnen vallen. We hebben voor 80% dezelfde aanpak gecombineerd met onze eigen stijl. Wat we vanuit WeAreHR! Digital als projectleider allemaal altijd doen, is het klantbelang centraal stellen.”

Overstap naar ander e-hrm-systeem

Bij het overstappen naar een andere E-HRM systeem gaat het al snel over tientallen HR-processen die worden omgezet; van in en uit dienst tot verlofaanvraag. Wouter: “Daar gaan heel wat stappen aan vooraf. Precies de reden waarom zulke trajecten veel capaciteit vragen, vooral op het gebied van de salarisadministratie, functioneel beheer en communicatie. Regelmatig wordt daarom bij een implementatie externe capaciteit betrokken. Als projectleider houden wij het overzicht, zijn alert op de voortgang, springen bij de werkgroepen* bij waar nodig en kijken voortdurend vooruit. Dit doen we ook vanuit onze ervaring bij andere klanten. Zodoende hebben we diverse geslaagde voorbeeld processen ‘op de plank liggen’.  Die kennis delen we graag.”

*meestal gaat het om de werkgroepen HR, salarisadministratie, communicatie, koppelingen, migratie en testen

Succesvol live gaan

Het succesvol live gaan, staat of valt volgens Wouter met het tijdig nemen van beslissingen, bijvoorbeeld het vaststellen van beleid, processen en het opschonen van tabellen. Wouter: “Als dan eind januari blijkt dat de betaling van de salarissen van zo’n vierduizend medewerkers bij deze projecten goed is gegaan, dan mogen we daar best even bij stil staan en enorm trots op zijn.”

Start tijdig met een overstap naar een ander E-HRM systeem

Overstappen naar een ander systeem gebeurt altijd per januari. Om tijdig klaar te zijn, moet je terugrekenen. Wil of moet je overstappen per januari 2024? Dan moet je nu starten of gestart zijn met het bepalen van je vraag en het vormen van een projectgroep.

Ben je aanbestedingsplichtig? Houd dan rekening met langere termijnen. Jouw organisatie heeft de tijd hard nodig om een nieuw E-HRM pakket te selecteren en vervolgens te implementeren! WeAreHR! Digital kan in dit proces zowel de rol van projectleider vervullen als de rol van adviseur implementatie. Zowel met het aanbesteden als met de implementatie zelf hebben we veel ervaring. WeAreHR! Digital werkt onafhankelijk van een softwareleverancier en heeft expertise in huis van alle systemen, waaronder van AFAS en Visma/Raet.

Zie over het live zetten van nieuwe processen ook het eerder verschenen artikel ‘eerste verloning na migratie’ van Esther de Haan.

Heeft jouw organisatie per 1 januari 2024 of later een nieuw E-HRM pakket nodig? Oriënteer tijdig! Begin met een belletje naar WeAreHR! Digital, Esther de Haan: 06 – 40 59 63 38 of Wouter van Gerderen 06 – 47 90 07 31.

WeAreHR! helpt je met onze best practices graag op weg!  

De kracht van samen

kracht-van-samen - WEAREHR

Terugblik op laatste WAT-meeting 2022

In de laatste WAT-meeting van 2022 passeerden de hoogtepunten van ons netwerkjaar in 2022 in snapshots nogmaals de revue. De groepsapp van ons netwerk bleek daarvoor een uitstekend geheugensteuntje te zijn. Natuurlijk kwam in het hoogtepuntenoverzicht onze duizendste volger op LinkedIn nog een keer voorbij. Zonder volledig te zijn, een impressie van de laatste meeting van 2022, die plaatsvond in de Herensociëteit Amicitia (dat vriendschap betekent) in Amersfoort.

Mooie resultaten

2022 was een topjaar waarin we maar liefst dubbel zoveel HR-opdrachten bij diverse klanten uitvoerden. Het merendeel van deze opdrachten kwam via het netwerk binnen, dus de groei zit er lekker in. Juist omdat de opdrachten grotendeels via ons eigen netwerk verlopen, is het extra belangrijk om elkaar als associates goed te kennen. En omdat het altijd mogelijk is om elkaar nóg beter te leren kennen, bedachten de organisatoren van deze WAT-meeting, Michel van Manen en Ronald van Driel, daar diverse werkvormen voor.

Elkaar (nog beter leren) kennen

Zo was er een quiz waarbij het de uitdaging was om de juiste associate in te vullen bij de genoemde werkervaring en opleidingsachtergrond. De tweede quiz was nóg uitdagender: wie hoort bij welk TMA*-persoonlijkheidsprofiel?


Welk TMA-profiel past bij wie? Het gaat om de details!

Susanne van Doornik: “Dat was een ingewikkelde! Dat komt omdat we binnen WeAreHR! deels een vergelijkbaar profiel hebben.” Annemarie Kleiterp: “Dat klopt! We werken allemaal resultaatgericht en zijn ondernemend en onderzoekend ingesteld.”

Susanne: “Als buitenstaander zou je kunnen denken dat het saai is als je zo op elkaar lijkt, maar dat is het niet. Het lijkt misschien hetzelfde, maar dat is het niet. De gemêleerdheid van ons netwerk zit in onze interessegebieden maar ook in de uiteenlopende branches waarin we werken.”


Bas van de Veen, Arnold Hoogendoorn, Dion Dorrestijn en Hans van der Velden

Annemarie: “We zijn steeds op zoek naar hoe we elkaar verder kunnen helpen. We leveren met elkaar uitstekende kwaliteit op het gebied van HR, vanuit ieders kwaliteit en expertise. Dat alleen al geeft mij energie om bij deze meetings te zijn; het is fijn om met collega’s te kunnen sparren. Daarnaast verrijken (externe) sprekers onze eigen HR-kennis. Buiten de meetings om zoeken we regelmatig ook één op één verbinding met elkaar.”

Groei van het HR-netwerk

Susanne: “Dat is de kracht van samen. We zitten niet bij elkaar omdat we vrienden zijn maar wel omdat we met elkaar resultaten in het HR-werkveld willen behalen op een aangename manier. Vanuit de basis die er nu is, willen we in 2023 verder groeien. De TMA-profielen kunnen ons daarbij helpen om de juiste mensen aan te trekken. Zoals Michel van Manen bij de oprichting zei: ‘bij elk HR-vraagstuk moet een organisatie van nature aan WeAreHR! denken’. Vrij vertaald door Hans van der Velden: ‘wereldberoemd in Nederland’ worden.”


Ariane van der Kooij, Susanne van Doornik en Ronald van Driel

Stokstaartjes en WeAreHR!

De twee oprichters ontvingen tijdens deze meeting van de overige asssociates symbolisch een beeld van twee stokstaartjes, waarmee WeAreHR! zich graag afficheert. Nooit te bang om de nek uit te steken en altijd op zoek naar manieren om succesvol samen te werken. Daarnaast nieuwsgierig, vasthoudend en altijd de wil om nog wat dieper te graven!

*Meer over de TMA Talentenanalyse is te vinden op:
www.tma.nl/nl/instruments/talentenanalyse/

Kerststress?

Wat moet nu, wat kan straks, wat kan ik alleen of (samen) met iemand anders doen?

“Er was een tijd dat ik met drie laptops op de achterbank door het land reed” vertelt Annemarie Kleiterp. “In die periode combineerde ik drie verschillende interim opdrachten op het gebied van HR. Het ging om opdrachten van een beperkt aantal uren per week, dus het kón. Toch heb ik het afgelopen jaar bewust weer gezocht naar een langdurige interim opdracht als HR Manager voor de hele week. En gevonden bij een internationaal georiënteerde onderneming die volop in beweging is. Ook hier is afwisseling genoeg, maar dan binnen één firma!”

Susanne van Doornik combineert regelmatig diverse interim opdrachten. Ze houdt van de afwisseling én van de intensiteit. “Het vraagt van mij als ondernemer wel discipline en flexibiliteit. Ook is het de kunst om makkelijk van het ene naar het andere te switchen. De voorwaarde om het te laten slagen? Goed voor jezelf blijven zorgen en steeds opnieuw prioriteiten stellen: wat moet nu, wat kan straks, wat kan ik alleen of (samen) met iemand anders doen?”

Annemarie: “Dat is precies de charme van het interim bestaan. Je kunt steeds bijsturen.” Susanne: “Dat moet je wel zelf doen! Net als op tijd een keer vrij nemen. Zo rond kerst is het de ideale tijd om daar bij stil te staan. Dus kerststress? Nou, heel soms een beetje, maar ook dan geldt: wat moet nu, wat kan straks, wat kan ík alleen of wat kan iemand anders doen? Bovendien, als HR-interimmers kunnen we tegen een stootje!”

PS Zoek jij als ervaren zelfstandig werkend HR-professional meer verbinding met vakgenoten in het brede HR-werkveld?
Bel vrijblijvend met WeAreHR!: 06 – 49 84 60 98.

Thema: zelfbewustzijn

Jezelf zijn en blijven in het HR-vak

Half november was er weer een tweedaagse van WeAreHR! voor de aangesloten associates. Marieke Heesakkers en Arnold Hoogendoorn gaven kleur en vorm aan deze editie en kozen als thema: selfawareness, in goed Nederlands zelfbewustzijn. Een terugblik met de twee organisatoren.

Stilstaan bij het ‘zijn’
Arnold: “Bij WeAreHR! tref je harde werkers aan, die zich snoeihard inzetten voor hun opdrachtgevers. Marieke en ik kozen er daarom in de voorbereiding voor om met de groep wat meer de diepte in te gaan. Niet alleen door in te gaan op het ‘doen’, maar juist meer stil te staan bij het ‘zijn’. dat liep als een rode draad door alle onderdelen heen.” Marieke: “In een fijne samenwerking met Arnold is de programma-inhoud tot stand gekomen.” Arnold: “Marieke en ik werkten eerder samen bij Jumbo Supermarkten. Daarnaast volgden we allebei – weliswaar los van elkaar – een opleiding bij Phoenix. Bijzonder en mooi dat we nu samen de tweedaagse organiseerden. Dat had ik op deze manier ook alleen met haar gekund.”

Kwetsbaarheid – vertrouwen – verbinding
De aftrap van de tweedaagse bestond uit casuïstiek en het delen van persoonlijke ervaringen. Dit ging onder andere over wat te doen als het ergens schuurt. Maak je alles dan bespreekbaar? Vaak ligt daar de kans om de diepte in te gaan en om te leren: om stil te staan bij hoe iets verloopt en te voelen wat dat met je doet.

Arnold: “Tijdens de tweedaagse bracht ik een casus in waarin ik me kwetsbaar opstelde. Het ging over een opdracht die ik alweer een tijd terug met veel complimenten van de opdrachtgever goed afsloot maar waar ik mezelf toch bleef afvragen of ik zaken niet anders had moeten aanvliegen. Het is dan spannend hoe anderen reageren als je zo’n casus deelt. In de aanloop naar de tweedaagse hebben Marieke en ik diverse keren besproken hoe dit binnen de groep zou kunnen vallen, maar het mooie is, iedereen bleef aangehaakt. Als je jezelf kwetsbaar opstelt en dat gaat goed, dan geeft dat vertrouwen aan de rest van de groep en leidt het tot meer verbinding. Het werkte door in de rest van de tweedaagse. Belangrijkste is natuurlijk: jezelf zijn en blijven.”

Authentieke zelf
Marieke: “Jezelf zijn en blijven; dat kwam ook terug in de workshop die Onno van Geuns gaf, de Toneelacademie in 4 minuten. Hij had onder andere een aansprekende oefening waarin je werd uitgedaagd om alles van jezelf in een moment te geven (tadaaa!), maar tegelijkertijd dicht bij je authentieke zelf te blijven. Een soort van spanningsveld dat we als interimmers in het HR-werkveld dagelijks tegenkomen. De vloer bij Podium 7 was voor deze workshop en de rest van de tweedaagse ons podium. Een hele fijne plek voor een persoonlijke bijeenkomst als deze.” Arnold: “De workshop was geniaal gevonden en sloot heel mooi aan op het programma!”

Een slagje dieper (mét behoud van humor)
WeAreHR! zal tijdens toekomstige WAT-meetings vast nog vaker de diepte ingaan. Arnold: “Niet geforceerd hoor en zeker ook niet altijd.” Marieke: “We hebben tijdens deze tweedaagse ook gewoon gelachen maar feit is wel dat als je meer van jezelf deelt dat leidt tot meer verbinding. Net dat slagje dieper.” Arnold: “De humor blijft. Oók dit is typerend voor WeAreHR!”

WeAreHR! organiseert twee keer per jaar een tweedaagse voor alle We-ers om kennis te delen en te verdiepen op het gebied van HR. Interesse om je als ervaren HR-professional aan te sluiten bij WeAreHR!? Bel 06 520 617 03 of mail naar info@wearehr.eu

“WeAreHR! biedt op HR-gebied een soort van collega’s die je als zzp’er niet hebt”

Interview met associate partner WeAreHR!
Bas van de Veen

HR-consultant en – projectleider Youforce

Met 37 jaar is Bas van de Veen op dit moment de jongste associate bij WeAreHR!. Sinds september 2022 versterkt hij de digital-tak van WeAreHR! voor interimfuncties als HR-consultant en – projectleider.

De softwarematige kant van HR
“WeAreHR! en ik hebben elkaar wat te bieden” zegt Bas. “Ik kijk naar de inhoud en niet naar leeftijd. Dat is misschien wel de invloed van mijn vrouw, haha. Zij is gespecialiseerd is in vraagstukken op het gebied van generatiemanagement, zoals het binnenhouden van jong talent. Dat is weer een vak apart binnen de HR.”

Bas startte zijn loopbaan op de financiële administratie. Na het behalen van zijn bachelor bedrijfsadministratie en commerciële economie aan de Hogeschool Utrecht, stapte hij over naar de opleiding SPD (Staatspraktijk Diploma Bedrijfsadministratie). “Via een traineeship bij Visma | Raet switchte ik enkele jaren later naar de consultancy. Sindsdien (2008) houd ik me bezig met de softwarematige kant van het HR-vakgebied.”

Volledig thuis in E-HRM
In 2018 zette Bas zijn loopbaan als zelfstandige voort en richtte zijn bedrijf Veen HR Consultancy op. Bas is volledig thuis in de E-HRM, en dan in het bijzonder in Youforce. Deze software voor de personeelsadministratie wordt met name ingezet in de not for profitsector, als overheid en zorg. Tot de klantenkring van Bas behoren opdrachtgevers als gemeenten, provinciën en waterschappen. Bas: “Het programma Youforce is mijn specialiteit. Vaak word ik ingehuurd om complexe trajecten op het gebied van E-HRM te begeleiden, zoals de samenvoeging van personeelssystemen na een fusie tussen gemeenten of tussen diverse organisatieonderdelen. Het allerleukste vind ik om de wensen van de klanten te vertalen naar technisch haalbare opties. Ik ben vaak bij het hele proces betrokken: van het formuleren van de wensen en het begeleiden van het aanbestedingstraject tot het implementeren en live brengen van Youforce. Ook bied ik functioneel beheer aan.”

Aansluiting bij WeAreHR!
Tijdens diverse interimopdrachten werkte Bas samen met Esther de Haan. Het eerste linkje naar WeAreHR! werd via haar snel gelegd. “Ik raakte enthousiast over het netwerk. WeAreHR! biedt op HR-gebied toch een soort van collega’s die je als zzp’er niet hebt. Je bent onderdeel van een geheel. Inmiddels heb ik een groot deel van de andere We-ers ontmoet tijdens een eerste meeting; het voelt goed en geeft energie om met elkaar voor hetzelfde doel te gaan en ons netwerk verder te laten groeien. Daarbij focus ik me op de E-HRMpoot.”

E-HRM trajecten
Bas begeleidt de E-HRM trajecten grotendeels vanuit huis. “Om met deze software te werken, hoef ik de deur in Ermelo niet uit. Dat maakt het mogelijk om te werken voor organisaties in alle hoeken van Nederland. Momenteel werk ik zelfs voor een gemeente, diep in het Limburgse. Een kwestie van goede afspraken maken en wederzijde verwachtingen uitspreken. Als het vraagstuk mooi genoeg is, dan vind ik altijd ruimte in mijn agenda om het te combineren met andere opdrachten. Vanuit een gestructureerde aanpak schakel ik makkelijk tussen verschillende vraagstukken en opdrachtgevers; ik houd van de dynamiek die dat met zich meebrengt. Natuurlijk houd ik ook ruimte voor ontspanning. Zo ga ik graag samen met mijn vrouw en onze twee jonge dochters op stap. Een bezoekje aan de dierentuin in Amersfoort behoort absoluut tot onze favorieten.”

Interim een HR-consultant nodig?
Neem contact op met WeAreHR!

WAT-meeting over HR Data

Home WeareHR! HR-Diensten E-hrm Interim Learning Change Recruitment Team Inspiratie Contact WAT-meeting over HR Data

Wat je functie in HR-land ook is, vroeg of laat krijg je te maken met HR Analytics, de analyse van de gegevens over je werknemers. Hoe je deze gegevens analyseert, hangt af van wat je informatiebehoefte is. Zo leidt de vraag naar de hoogte van het verzuim tot andere informatie dan een vraag over het verloop onder medewerkers die korter dan een jaar bij je organisatie werken.

Het belang van HR Data in het HR-vakgebied was voor Dion Dorrestijn, associate bij WeAreHR!, aanleiding om twee gastsprekers uit te nodigen voor de WAT-meeting (We Are Together) die hij begin oktober 2022 organiseerde. Leden van WeAreHR! komen maandelijks bijeen voor vakinhoudelijke verdieping. Bij toerbeurt organiseren de associates deze bijeenkomst. Sanne de Haas (HR Analist) en Mathijs Timmermans (Senior Beleidsadviseur HRM) gingen enthousiast op de uitnodiging van Dion in.

Over de gastsprekers
Sanne de Haas en Mathijs Timmermans zijn beiden verbonden aan ROC Aventus in Apeldoorn, het regionale opleidingscentrum in de stedendriehoek Apeldoorn-Deventer-Zutphen. Beiden zijn tevens gastdocent aan de HAN – University of Applied Sciences in Arnhem. Dion Dorrestijn: “Ik werk met Sanne en Mathijs samen in een optimalisatietraject voor een ROC. Eén van de businessvraagstukken daar is hoe de vakregistratie van docenten beter kan worden ingericht voor de strategische personeelsplanning. De juiste input in een systeem is immers belangrijk voor de gewenste output. Goede stuurinformatie is veelal afhankelijk van een juiste inrichting in je systemen. Zodoende was het linkje naar deze twee sprekers snel gelegd. Mathijs en Sanne hebben voor WeAreHR! een zeer interactief college over HR Data verzorgd.”

Wat kun je binnen HR met data?

  1. Detecteren van HR-pijnpunten
  2. Ad hoc bijsturen
  3. Komen tot nieuwe inzichten en op basis daarvan strategisch HR-beleid maken (bijvoorbeeld personeelsplanning)

Over informatie, behoefte en toegevoegde waarde
Elke organisatie heeft een schat aan informatie over medewerkers. Maar wat doe je met al die data? De informatie zit vaak al in het systeem. Je informatiebehoefte bepaalt welke tools je nodig hebt om die informatie daadwerkelijk uit het systeem op te halen en te kunnen gebruiken. Een vraagstuk is bijvoorbeeld: hoe komt dat 60% van de medewerkers er na het eerste jaar in dienst voor kiest om toch elders te gaan werken? Wat betekent dat voor onze manier van recruitment?

Wat haal je op basis van een vraagstuk als dit aan informatie uit het systeem om je organisatie gezond te houden en bijvoorbeeld ook je verzuimbegeleiding bij te stellen of te veranderen? En hoe presenteer je dat vervolgens, in bijvoorbeeld een rapportage of dashboard? Dion: “Verschillende disciplines in de organisatie kijken anders naar de verzuimcijfers. Zo kan je de informatie over verzuimcijfers gebruiken om een begroting op te stellen maar ook om de aansturing van medewerkers anders in te vullen.”

De basis op orde
Sanne de Haas en Mathijs Timmermans benadrukten tijdens hun presentatie dat je goed moet kunnen uitleggen wat je waarom aan informatie ophaalt. En dat informatie altijd multi-interpretabel is. Zo leiden dezelfde data via interpretatie door verschillende personen tot een heel andere set aan informatie. Voor een controller zijn immers andere data van toegevoegde waarde dan voor een HR Adviseur. In alle gevallen moet de basis op orde zijn. Je moet data bijhouden om de kwaliteit te kunnen waarborgen. Enerzijds om zeker te weten dat je de juiste gegevens boven water haalt (het metrics-gedeelte, de feitelijke gegevens voor rapportage) en anderzijds om de juiste verbanden te kunnen leggen (het analytics-gedeelte waarbij je kijkt naar oorzaken, verbanden en vervolgens voorspellingen doet).  Dion zegt tot slot: “Het actueel houden van data is inderdaad een aandachtspunt dat ik tegenkom in vrijwel ieder optimalisatietraject als het gaat om E-HRM. De presentatie van Sanne en Mathijs heeft ons weer op scherp gezet.”

PS Als ervaren HR-professional interesse in ons netwerk? Neem dan contact op om de mogelijkheden te bespreken.