3 inzichten uit Interim Index Onderzoek

interim-index 20

20e editie Interim Index Onderzoek van Schaekel & Partners is verschenen

Als HR-interimmers varen we onze eigen koers. Natuurlijk zijn we nieuwsgierig naar hoe andere interimmers het doen en wat de trends en ontwikkelingen zijn in de markt. Ben jij net zo nieuwsgierig? We delen graag 3 inzichten met je, die ons opvielen in het 20e Interim Index onderzoek van Schaekel & Partners. Elk inzicht vergelijken we met onze eigen bevindingen bij WeAreHR!.

Het hele onderzoeksrapport is te downloaden via: https://schaekel.nl/over-de-interim-index/.

  1. Werving interim opdrachten

Bij het werven van een (nieuwe) interim opdrachten is het persoonlijke netwerk voor interim managers het belangrijkste wervingskanaal (volgens 54% van de respondenten). Voor 37% is een intermediair het belangrijkste kanaal om een opdracht te acquireren.

Een gelijke trend zien we bij WeAreHR! In het netwerk van WeAreHR! ondersteunen we elkaar bij het vinden een passende opdracht. Dit lukt in ruim tweederde van de situaties.

  1. Het gaat om de inhoud!

Bij het aannemen van een nieuwe interim opdracht weegt de inhoud van de opdracht voor 91% het zwaarst. Voor 7% van de responsgroep geeft het tarief de doorslag. 2% van de interim managers geeft aan dat reisduur woon-werkverkeer het meest zwaar weegt. In dat kader is het interessant om te lezen dat 30% van de tijdelijke managers de helft van de tijd vanuit huis werkt (los van de startperiode).

Ook bij WeAreHR! zien we dat klanten vaak voor ons kiezen vanwege de sterke inhoudelijke bijdrage die we kunnen leveren tijdens de interimopdracht. We houden ervan om onze tanden te zetten in de inhoud! Vraagstukken pakken we op een pragmatische en resultaatgerichte manier aan.

  1. Toename change- en crisismanagement

Het onderzoek is uitgevoerd onder hoogopgeleiden die interim actief zijn in een management- of directiefunctie. 327 interim managers vulden eind 2023 de vragenlijst in. Volgens 50% van deze responsgroep zal de vraag naar change- en crisismanagement toenemen (vooral bij de overheid). 43% van de respondenten verwacht dat de vraag naar project- en programmamanagers gaat toenemen. 30% van de respondenten verwacht dat de vraag naar overbruggingsmanagers zal stijgen (dus de tijdelijke invulling van een positie voordat deze permanent wordt ingevuld).

Bij de opdrachten die we bij WeAreHR! binnen het brede HR-domein uitvoeren, zien we dat het merendeel bestaat uit een ‘project’-opdracht op het gebied van E-HRM, maar ook steeds meer op het gebied van specialistische HR-projecten, zoals de implementatie van een nieuw functiehuis of beoordelingssysteem.

Ben je ook een interim-HR-professional en geïnteresseerd om kennis te maken met ons mooie HR-netwerk? Neem contact op met Esther de Haan (06-40 59 63 38) of Michel van Manen (06-52 06 17 03).

 

Bereid jouw HR-organisatie voor op de toekomst

Software voor E-HRM ontwikkelt zich continu en daarmee ook het HR-IT-landschap. Als professional wil je uiteraard op de hoogte blijven. Daarom deelt WeAreHR! graag kennis hierover en organiseert in samenwerking met diverse E-HRM leveranciers een Tour d’e-HRM. De Tour d’e-HRM is op donderdagmiddag 29 februari van 13.00 tot 17.00 uur in Nijkerk. Op één middag word je bijgepraat over de ontwikkelingen binnen E-HRM.

Schrijf je in voor de Tour d’e-HRM van WeAreHR!

Lindsay Postel is als projectmanager HR en IT aangesloten bij WeAreHR! Digital. Zij is één van de organisatoren van deze middag.
Lindsay: “Op de cadeaumiddag van het jaar – donderdag 29 februari – nemen we publieke en private organisaties graag mee in de nieuwste ontwikkelingen binnen E-HRM. Zes E-HRM leveranciers doen mee aan de tour. Zij presenteren zich in diverse presentatiesessies. In een professionele setting hoor je op een informele en laagdrempelige manier de laatste pakketontwikkelingen.”

WAT-meetings van WeAreHR! weer van start voor aangesloten associates

WAT-meetong 2024 WEAREHR!

De eerste WAT (We Are Together) meeting van 2024 is een feit. Een deel van de aangesloten associates verzamelde zich daarom op vrijdag 12 januari 2024 bij de sociëteit ‘De Jockey Club’ van de Rotterdamsche Manège. Dit is de tweede ‘huiskamer’ van associate Liesbeth van den Steenhoven, die een inhoudelijk sterk programma organiseerde rondom twee HR-modellen: Model Baarda en Model VALPEO. Maar dit pas na een rondleiding op het manegeterrein en een rondje langs de velden bij de We-ers.

Rondleiding op manegeterrein
Vlak voor de bijeenkomst, ontmoetten de vroege We-ers Liesbeth op het buitenterrein van de manege. “Liefst start ik de dag op met een wandeling met mijn paard Ciejay” zegt ze. Ook voor deze WAT-meeting liep ze eerst een ronde met deze 17-jarige ruin op het terrein van de manege, waar zij al sinds haar jeugd komt. “Liesbeth: “Grappig is dat hier best veel HR-mensen lid zijn. Paardrijden is een intuïtieve sport. Zoals ik ernaar kijk, wordt ook het HR-vak beter uitgeoefend als mensen intuïtiever handelen.” Halverwege de bijeenkomst leidde Liesbeth ook de andere associates rond op het manegeterrein.

Samenwerking binnen WeAreHR! rondom vacature
De sociëteit van de Rotterdamsche Manège kent een lange geschiedenis die teruggaat naar 1870. Bestuurlijk is het een vereniging. Liesbeth: “Het is een specifieke werkomgeving met bijzondere krachtenvelden. Ik voel me daar goed in thuis. Toch maakte dat krachtenveld het uitdagend om dé geschikte persoon te vinden voor de functie van bedrijfsleider. Hoe leuk is het dan om de expertise van WeAreHR! in te schakelen. Met recruiter van Ronald van Driel hebben we een profielschets opgesteld. Lang verhaal kort, de functie is ingevuld!”

Huidige combinatieprojecten We-ers
Zo’n combinatieproject tussen verschillende We-ers komt steeds regelmatiger voor. Uit het rondje langs de velden, waar nagenoeg elke WAT-meeting mee start, kwam dat ook dit keer naar voren. Zo werken Simon Janssens, Esther de Haan en Hans Harteveld momenteel in een combinatieproject voor Stichtse Vecht, terwijl Elvira Hautvast en Yvette Broumels beiden verbonden zijn aan een organisatie in oprichting voor de jeugdzorg in Alphen aan den Rijn.

Twee HR-modellen
Tijdens de WAT-meeting was er een inhoudelijk presentatie van twee HR-modellen. Geke Schuiteman en Lennart de Winter van VALPEO Nederland lichtten het VALPEO-model toe; een wetenschappelijk onderbouwd model dat de ambitie van een organisatie als uitgangspunt neemt. Geke: “Terwijl veel HR-tools nog zijn gebaseerd op een stabiele situatie, gaat VALPEO ervanuit dat het belangrijker is dat organisatie en medewerkers zich kunnen aanpassen aan verandering. Functies volgen de ambitie van een organisatie!” Liesbeth van den Steenhoven zoomde zelf in op Model Baarda, een beloningsmodel om de toegevoegde waarde van medewerkers in kaart te brengen.

Beloon- en ontwikkelmodel Baarda
Liesbeth is geaccrediteerd om te werken met Model Baarda. Liesbeth: “In dit model wordt, in plaats van functiewaardering met een functiehuis, de toegevoegde waarde van een medewerker en zijn/haar functie in de organisatie beloond. Probleemoplossend vermogen en conceptueel denken zijn hierin sleutelwoorden. Binnen het Baarda model zijn acht rollen benoemd: de aanpakker, vakkracht, regelaar, expert, regisseur, inspirator, navigator en schakelaar. Iedere rol kent vier leerwegposities: junior, medior, volleerd en buitengewoon. Organisaties die hun structuur op deze manier opbouwen, creëren bewustzijn. Het model geeft namelijk goed, helder en overzichtelijk weer hoe het personeel zich ten opzichte van elkaar en hun eigen functie ontwikkelt. Hierdoor kan beter aan strategische personeelsplanning gedaan worden en is inzichtelijk hoe andere personeelsinstrumenten als recruitment, personeelsontwikkeling, beoordelen en belonen ingezet kunnen worden.”

 ‘Organisatie-inrichtings- en ontwikkelmodel VALPEO’
VALPEO legt de connectie tussen de ambitie van een organisatie, het stadium van organisatieontwikkeling en de potentie van medewerkers. Geke: “VALPEO onderscheidt acht complexiteitsniveaus, zowel voor de organisatie als op individueel niveau. Door de connectie te leggen tussen de organisatieontwikkeling en de potentieel van medewerkers, ontstaat een beter zicht op hoe zij elkaar beïnvloeden. Anders gezegd: een nieuw organisatiestadium vraagt om andere potenties van medewerkers, terwijl verhoogde mogelijkheden van mensen leiden tot nieuwe ontwikkelingsstadia van een organisatie.”

VALPEO heeft assessments ontwikkeld waarmee het potentieel van medewerkers heel nauwkeuring in kaart kan worden gebracht. Lennart: “Waar de meeste modellen zijn gebaseerd op gedragspsychologie is dit model gebaseerd op ontwikkelingspsychologie. Het model is toepasbaar bij allerhande vraagstukken op het gebied van mens en organisatie, zoals ontwikkelings- en opvolgingsvraagstukken. Als je het bijvoorbeeld inzet voor werving en selectie, richt je je veel meer op de potentie van mensen dan op de functie-eisen. Het wordt immers steeds belangrijker om in te spelen op de eisen die een veranderende organisatie stelt aan vaardigheden van medewerkers. Op de complexiteit daarvan heeft VALPEO een goed antwoord.”

Verder lezen:
https://bureaubaarda.nl/model-baarda/,
https://www.valpeo.com/services/organizational-design-development/

Organisatiecredits: Liesbeth van den Steenhoven
Fotocredits: Hennie van de Kar-Vervooren

PS Wil je als ervaren HR-professional ook deel gaan uitmaken van het krachtige netwerk van WeAreHR!? Stuur dan een berichtje naar info@wearehr.eu.

“Begeleiding van publieke organisaties rondom E-HRM”

hendrik-jan vonk - WEAREHR!

Met de komst van Hendrik-Jan Vonk groeit WeAreHR! Digital verder. Deze tak van WeAreHR! is gespecialiseerd in E-HRM. Daarin heeft Hendrik-Jan meer dan vijftien jaar ervaring. Bij zijn keuze om als ondernemer verder te gaan binnen de HR en IT, hoorde voor hem, als vanzelfsprekend, de keuze voor WeAreHR!. Waarom? Dat komt naar voren in dit interview.

Hoe ziet jouw ervaring in de E-HRM eruit?
Hendrik-Jan: “Ik heb bij een softwareleverancier van E-HRM gewerkt, bij VISMA | Raet om precies te zijn. Zodoende heb ik veel kennis opgedaan van E-HRM en aanbestedingsprocessen. Ik werkte voornamelijk in het publieke domein en heb veel organisaties mogen helpen bij hun HR digitalisering en ‘road to cloud’. Die ervaring kan ik goed inzetten bij de begeleiding van de klanten van WeAreHR!, ik ken immers zowel de klantvraag als de markt goed.”

Is dat wat je het liefste gaat doen?
“Absoluut! Ik vind het proces van inkoop tot en met een succesvolle ingebruikname van HR software namelijk superleuk. Dáár ligt mijn kracht en kennis. In alle bescheidenheid, durf ik te stellen dat er maar weinig mensen zijn in Nederland die de afgelopen jaren meer aanbestedingen rondom HR software hebben doorleefd dan ik. Van de grootste werkgever van Nederland tot aan de kleinste gemeente, en van Best Value Procurement tot en met onderhandse aanbestedingen. Die opgedane kennis wil ik vanuit een rol als zelfstandig adviseur/projectmanager inzetten. Dat kan al in fase nul, bij het formuleren van de uitvraag tot en met de fase van implementatie.”

WeAreHR! werkt leveranciersonafhankelijk. Jij komt van Visma | Raet vandaan. Hoe zie je dat?
“Het is juist de kennis van de aanbestedingsprocessen die ik vanuit mijn rol als zelfstandig adviseur/projectmanager ga inzetten. Uiteraard pakket- en systeemonafhankelijk. Wie mij kent, weet dat ik open en transparant genoeg ben om neutraal te kunnen werken. Ik ben voldoende overtuigd om er een succes van te maken. Bij Visma | Raet gunnen ze mij deze stap ook. Mijn verleden heeft zowel geen negatieve- als positieve invloed op mijn advies. De klantvraag en -behoefte staan centraal en zijn leidend. Overigens ben ik van mening dat de klant altijd zélf overtuigend tot een keuze moet komen en dat die keuze niet aan de adviseur is.”

Open en transparant, hebben we meteen je sterke kanten te pakken…, wat is nog meer typisch Hendrik-Jan?
“Noem mij een energieke aanpakker, die pragmatisch werkt en vanuit sensitiviteit oog houdt voor het grotere geheel. Anderen noemen mij vaak een verbinder.”

Waarom pas jij goed bij WeAreHR! en WeAreHR! bij jou?
“We hebben al veel samengewerkt, dus we weten van twee kanten waar we aan beginnen. Vanuit mijn voormalige rol bij Visma | Raet had ik voornamelijk contact met Esther de Haan, Michel van Manen en Bas van de Veen; kundige mensen, pragmatisch en prettig in de omgang. Daarom vind ik het ook leuk om nu zelf onderdeel te zijn van WeAreHR!; een vanzelfsprekende keuze.”

Tot slot, wat breng jij het netwerk WeAreHR! en wat hoop je er te vinden?
“Als ondernemer maak ik mijn eigen keuzes, maar tegelijkertijd vind ik het fijn om bij een groep mensen te horen met wie je ervaringen deelt en de mooie momenten viert. Daarbij zal ik zeker mijn kennis van trends en ontwikkelingen op het gebied van HR en IT inzetten.”

Interim een HR-professional nodig?
Neem contact op met WeAreHR!

Interview en tekst: Hennie van de Kar-Vervooren