Talent Marketplace – Integraal digitaal HR-platform voor een leven lang leuk werk

talent marketplace wearehr

De behoefte aan een Talent Marketplace wordt steeds urgenter. De juiste inzet van dit instrument geeft namelijk onder andere meer zicht op de verborgen parels binnen een organisatie. Voor medewerkers is een Talent Marketplace een hulpmiddel om een leven lang leuk werk te doen. Zeker grotere organisaties van meer dan 500 medewerkers zien de waarde en noodzaak in van een Talent Marketplace.

Hans van der Velden, partner van WeAreHR!, en Hans Harteveld, associate van WeAreHR!, wisselen aan de hand van vijf vragen met elkaar van gedachten over hoe een Talent Marketplace medewerkers en organisaties kan helpen bij onder andere interne mobiliteit.

1. Wat is een Talent Marketplace?
Een Talent Marketplace integreert losse systemen op het gebied van Talent Management. De meest voorkomende zes bouwstenen van zo’n integraal digitaal HR-platform zijn:
1. Werving & Selectie
2. Learning
3. Beoordelingssysteem
4. Opvolgingsplanning
5. Strategische planning
6. Skills management
Hans Harteveld: “Josh Bersin, onder andere auteur van diverse boeken over HR, heeft mij geïnspireerd om mij verder in de waarde van een Talent Marketplace te verdiepen. Bersin ziet de Talent Marketplace als de volgende stap in Talent Management.”
(zie ook het al in 2020 verschenen artikel op Zipconomy ).

2. Waarom is een Talent Marketplace juist nu actueel en nodig?
Om verschillende redenen is de inzet van een Talent Marketplace juist nu actueel. Hans van der Velden: “De menskracht is beperkt. Elke organisatie roept om medewerkers. Bovendien willen medewerkers zelf een leven lang leuk werk.” Hans Harteveld: “Daarbij komt de digitale transformatie die nu bij veel bedrijven gaande is, waardoor functies veranderen en om andere vaardigheden vragen (red. zie ook het artikel ‘Waarom up- en reskilling de termen zijn van nu en de komende jaren’.) Bovendien lijkt de pandemie de behoefte aan een volgende stap op het gebied van interne mobiliteit te hebben aangewakkerd.” Hans Harteveld: “Als organisatie wil je een HR-ecosysteem waarbij de medewerker zelf aan het roer zit. De medewerker zelf weet waar hij staat door zijn skills te kennen, maar hij weet ook wat het gat nog is naar die ene functie die hij op termijn graag zou willen doen. Dat stimuleert een medewerker om zichzelf in de juiste richting te ontwikkelen.”

3. Wat is het nut van een Talent Marketplace?
Hans van der Velden: “Een Talent Marketplace is vooral nuttig voor grotere bedrijven met 500 medewerkers of meer. Immers hoe groter de organisatie, hoe meer het zicht ontbreekt op wat men aan talenten en vaardigheden in huis heeft.” Hans Harteveld: “Meer dan vijftig procent van de grote bedrijven weet niet exact wat de skills zijn van hun medewerkers. Diamanten binnen de organisatie blijven daardoor verborgen, wat in de huidige arbeidsmarkt een verloren kans is. Een Talent Marketplace is daarom de volgende stap op het gebied van interne mobiliteit en recruitment.” Hans van der Velden: “Een faciliterende tool als een Talent Marketplace kan een hulpmiddel zijn om een beter totaalbeeld te krijgen bij wat al aan talent in huis is. Vervolgens kun je gericht instrumenten inzetten om mensen verder ontwikkelen. Die instrumenten hoeven overigens niet per se digitaal te zijn.”

4. Wat zijn de valkuilen als je met een Talent Marketplace aan de slag wilt?
Er is voldoende reden om als grotere organisatie actief aan de slag te gaan en te blijven met de ontwikkeling van talent management, in de vorm van een Talent Marketplace. Toch zijn er ook valkuilen. Hans Harteveld: “De grootste valkuil is dat je te snel naar de oplossing wilt. Dus neem eerst de tijd om goed te bepalen waar je als organisatie behoefte aan hebt en wat je programma van eisen is. Het systeem moet daar naadloos op aansluiten. Bovendien ben je er niet alleen bij de selectie van een platform. Er is echt een cultuuromslag nodig bij het management en de medewerkers.” Hans van der Velden: “Het zijn trajecten die vaak meerdere jaren duren omdat ze inderdaad gepaard gaan met een cultuurveranderingsproces, waarin medewerkers steeds zelfstandiger zaken doen en aan het roer zitten van hun loopbaan.”

5. Waaruit kan de begeleiding vanuit WeAreHR! bestaan bij de opzet van een Talent Marketplace?
• Maken van een businesscase met een heldere situatieschets en uitvraag (rfp,  request for proposal)
• Helpen bij het selecteren van aanbieder en een applicatie (rfi, request for information)
• Projectmanagement bij implementatie van een Talent Marketplace
• Verzorgen van communicatie- en verandermanagement

Begeleiding bij de opzet van een Talent Marketplace? Mail naar WeAreHR!: info@wearehr.eu

Hans Harteveld is gespecialiseerd in Learning & Development. Hij combineert zijn L&D functie bij PostNL met a.i. L&D opdrachten als zelfstandig L&D (HRD) professional.
Naast ruime ervaring op het gebied van Learning & Development en IT loopt hij warm voor innovatie, digitalisering (van leren) in het bijzonder.

Hans van der Velden
is gespecialiseerd in het optimaliseren van HR organisaties met aandacht voor het proces, ICT en de mensen.