Succesvolle verloning na migratie naar een nieuw e-hrm-systeem!

E-HRM Migratie WEAREHR!

Voorkom penarie, begin in januari

Eind januari is voor organisaties die migreren naar een nieuw e-hrm systeem een spannend moment. De eerste verloning na migratie móet goed gaan. WeAreHR! is er trots op om afgelopen jaar weer diverse organisaties te hebben begeleid naar deze stap.

Esther de Haan, partner binnen WeAreHR! Digital, vervulde in 2021 bij diverse klanten de rol van projectleider of adviseur migratie. Esther: “De salarisbetaling in januari is voor ons het sluitstuk van een conversie, die start met een aanbesteding (bij overheidsorganisaties) of tender (bij commerciële bedrijven). De eerste verloning in januari is hét moment voor onze klanten dat al dat harde werken van het jaar ervoor samenkomt. Er komt daarmee een einde aan een periode van grote druk. Als adviseur en projectleider implementatie ben ik echt trots als ik zie dat mijn klanten groeien in hun rol én er een heel mooi resultaat staat. Gaandeweg het proces wordt het systeem echt van hen.”

Begin tijdig aan migratie
Aan een migratie naar een ander e-hrm-systeem gaat een omvangrijk traject vooraf. De belangrijkste tip om een migratie succesvol te laten verlopen, is daarom dan ook: tijdig beginnen. Esther: “De wens om over te stappen naar een ander systeem kan ontstaan uit ontevredenheid met de mogelijkheden van je huidige systeem. Mogelijk is je ambitieniveau hoger komen te liggen dan je huidige leverancier kan bieden. Het kan ook zijn dat je wel moet overstappen, simpelweg omdat het contract met je softwareleverancier ophoudt. Overstappen naar een ander systeem vindt altijd plaats per januari. Om tijdig klaar te zijn, moet je terugrekenen. Wil of moet je overstappen per januari 2023? Dan moet je uiterlijk in januari (het jaar ervoor!) écht een start maken met het bepalen van je vraag en het vormen van een projectgroep. Ben je aanbestedingsplichtig? Start dan het liefste nog eerder. Als je contract eind 2023 afloopt; begin dan halverwege 2022 met de vraag naar de markt. Jouw organisatie heeft de tijd hard nodig om een nieuw e-hrm-pakket te selecteren en vervolgens te implementeren!”

Selectie e-hrm-pakket
Eerder publiceerden we al het artikel ‘7 tips voor het Europees aanbesteden van e-hrm’. Grofweg zijn de cruciale stappen in dit selectieproces:
• Opstellen inkoopbehoefte; wat heb je nodig, hoe gaat het systeem voor je werken?
• Vertalen naar inkoopplan en uitvraag in eisen en wensen.
• (Europese) aanbesteding of selecteren van een leverancier.
En als dan bekend is welke leverancier het wordt, begint het echte werk!

Projectleider of adviseur implementatie e-hrm
WeAreHR! kan in dit proces zowel de rol van projectleider vervullen als de rol van adviseur implementatie. In die laatste hoedanigheid werkt de e-hrm-specialist van WeAreHR! samen met de projectleider binnen een organisatie. Esther: “We zijn onafhankelijk van een softwareleverancier en hebben expertise in huis van alle systemen. Of je nu bijvoorbeeld van Centric naar AFAS wilt of van ADP naar VismaRaat, of omgekeerd. En bij alle migraties is er één datum waar in het proces naar toe wordt gewerkt: de datum van de eerste verloning. Iedere medewerker wil immers op de juiste datum het juiste salaris op de juiste bankrekening hebben staan, in combinatie met een kloppend loonstrookje.”

Overgang naar een ander e-hrm-systeem
De overgang van het systeem valt uiteen in twee grote brokken:
• Nieuwe processen live zetten
• Overzetten van data en zorgen voor een correcte salarisbetaling
Hieronder een toelichting op beide stappen.

Nieuwe processen live zetten
Tijdens de inrichting zijn alle digitale processen voor medewerkers en managers kritisch tegen het licht gehouden. Esther: “Eén van onze belangrijkste implementatieregels is dat je nooit gaat digitaliseren hoe het tot dan toe ging. Je stoft alle processen af én maakt ze nóg beter. Dat geldt van een groot proces als indiensttreding of ziekmeldingen (door de medewerkers zelf, liefst via een app) tot een onkostendeclaratie of verlofaanvraag. Deze processen worden stuk voor stuk getest, getest en nog eens getest. Mét de eindgebruikers! Alle processen klaar? Dan moeten de medewerkers ook nog weten wat ze waar moeten doen. Dus het grote communiceren gaat dan beginnen. Met als resultaat dat op 1 januari veel medewerkers en managers van onze klanten met een nieuw systeem zijn gaan werken en volop aan het muteren zijn.”

Overzetten van data en zorgen voor een correcte salarisbetaling
Het overzetten van de data van systeem 1 naar systeem 2 is niet zomaar een druk op de knop. De data moeten geïnterpreteerd worden. Dat betekent nauwkeurig bepalen waar in het systeem data uit systeem 1 in systeem 2 terecht moeten komen. Het inrichten van een goede organisatie- en autorisatiestructuur is daarvoor een vereiste. Alle looncomponenten moeten goed geïmplementeerd en vooraf getest worden. Esther: “Het is heel veel en nauwkeurig werk. Met een dubbele registratie voor een korte periode, het zogenaamde schaduwdraaien. Je laat de proefconversie dan draaien. Nogmaals: testen, testen en nog eens testen! Met als resultaat uiteindelijk de eerste salarisbetaling in januari. Wat ben ik dan trots op mijn klanten dat ze dit samen binnen hun organisatie voor elkaar krijgen. Ik of één van de andere associates van WeAreHR! begeleidt het proces en levert volop expertise, maar uiteindelijk doen mijn klanten het zelf. Het blijft zó gaaf om mensen – van de ICT ‘er en de salarisadministrateur tot de communicatiemedewerker en applicatiebeheerder – te zien groeien in hun rol. We kunnen als onze klus geklaard is, met een gerust gevoel ‘achterlaten’. Het is niet mijn systeem, maar écht van hen!”

Heeft jouw organisatie per 1 januari 2023 of later een nieuw e-hrm-pakket nodig? Oriënteer tijdig! Begin met een belletje naar WeAreHR! Digital, Esther de Haan: 06 – 40 59 63 38.

WeAreHR! helpt je met onze best practices graag op weg!