Praktijkcase: Opleiden en ontwikkelen bij Hago Zorg

Hago Zorg - WEAREHR!

Voor WIE doen we het?

Deze praktijkcase is tot stand gekomen op basis van een duo-interview met Cynthia Smit, HR Directeur bij Hago Zorg en met Marieke Heesakkkers, als interim L&D Professional en Developmentcoach aangesloten bij WeAreHR!.

Hoe breng je het opleidingsaanbod van jouw organisatie onder de aandacht van medewerkers en hoe stimuleer je hen om er gebruik van te maken? “Dat zijn vragen waar organisaties mee worstelen” zegt Marieke Heesakkers, als interim L&D Professional aangesloten bij WeAreHR!. Recent verving zij de HR Adviseur Opleiden en Ontwikkelen in het HR-team van Hago Zorg.
Met Cynthia Smit, HR Directeur bij Hago Zorg, bespreekt Marieke na afloop van haar interimperiode de aanpak van Hago Zorg op het gebied van opleiding en ontwikkeling. Dit in een periode dat er ook een nieuw HR-systeem werd geïmplementeerd en een eigen programma voor leiderschapsontwikkeling liep.
Interview en tekst: Hennie van de Kar-Vervooren

Over Hago Zorg
Hago Zorg werd opgericht in 1943 door Harry Goedmakers. In tachtig jaar groeide het familiebedrijf met Limburgse roots naar een koploperspositie in Nederland als het gaat om specialistisch schoonmaakwerk in de zorg. Denk onder andere aan het schoonmaken van operatiekamers in academische ziekenhuizen volgens vaste protocollen of het schoonhouden van kraamkamers. Steeds vanuit de visie: ‘wij brengen positieve impact op ieder mens in de zorg’. Er werken in heel Nederland zo’n vierduizend medewerkers bij Hago Zorg, dat onderdeel is van Vebego. Het HR-team van Hago Zorg bestaat uit zo’n 25 professionals; van HR-medewerkers tot HR Businesspartners.

Het belang van opleiden
Toen Cynthia Smit in 2018 startte als HR Directeur bij Hago Zorg, was het opleidings- en ontwikkelingsaanbod voor de medewerkers zeer beperkt. Cynthia: “We hadden een basisinstructie en -opleiding en wat andere vakinhoudelijke trainingen. Vanuit HR-perspectief hebben we het belang van opleiden binnen Hago Zorg heel helder voor ogen. Veel medewerkers rollen vanuit heel uiteenlopende achtergronden bij toeval in het schoonmaakwerk zonder daar een echte opleiding voor te hebben gedaan. Er zijn immers maar weinig mensen die bedenken dat ze voor schoonmaker gaan doorleren. Tegelijkertijd is het werk bij ons zó specialistisch, dat specifieke vaardigheden en kennis nodig zijn om het werk goed te kunnen doen. Bovendien is opleiden een belangrijk hulpmiddel om medewerkers zélf meer in regie te laten zijn.”

Investeren in een eigen trainingsaanbod Hago Zorg
Samen met Corina Vos, HR Adviseur Opleiden en Ontwikkelen, investeerde Cynthia in het ontwikkelen van een eigen themagericht trainingsaanbod voor alle medewerkers van Hago Zorg; van vloeren schoonmaken en ergocoaching tot het leren van de Nederlandse taal. Het lukte op deze manier om binnen enkele jaren een flink trainingsaanbod te ontwikkelen, waaronder een MBO-2 traject. Cynthia: “Sinds dit opleidingsaanbod er is, vraag het om continue herhaling om het aanbod onder de aandacht te brengen bij medewerkers. Dat verloopt altijd via de teamleiders, coaches en leidinggevenden. Daar zit het spanningsveld, want zij hebben al hun aandacht al nodig om de dagelijkse operatie te leiden. Het op de lange termijn plannen van trainingen voor de medewerkers schiet er dan makkelijk bij in. Dan heb je dus een prachtig opleidingsaanbod, maar hoe krijg je het aan de man?”

Interim HR Adviseur Opleiden en Ontwikkelen
Om de aandacht voor opleiden en ontwikkelen tijdens het zwangerschapsverlof van de HR Adviseur Opleiden en Ontwikkelen niet te laten verslappen, koos Cynthia ervoor om het verlof op interimbasis in te vullen. Zodoende kwam Marieke Heesakkers in beeld. Cynthia: “Zo’n frisse blik van buitenaf is goed voor je team. Alleen al daarom zou ik andere HR-teams altijd aanraden om een zwangerschapsverlof daadwerkelijk te vervangen. Vanaf dag één was Marieke volledig betrokken. Die betrokkenheid hadden we echt nodig. Zeker in combinatie met de vernieuwing van ons personeelssysteem en met het coördineren van het eigen programma voor leiderschapsontwikkeling, Fundamentals. Marieke heeft op alle vlakken voortdurend meegedacht over hoe we het beste onze mensen kunnen bereiken.”

Programma voor leiderschapsontwikkeling Fundamentals
Marieke Heesakkers: “Mijn vorige interimfunctie was bij een ziekenhuis. Ondanks dat ik de schoonmaakbranche nog niet kende, had ik een helder beeld van de mensen die in de zorg schoonmaken. Ik arriveerde namelijk in mijn vorige interimfunctie vaak ’s morgens heel vroeg, net als de schoonmakers weggingen. Dikwijls maakten we dan een praatje. In mijn interimperiode bij Hago Zorg was het bijna mijn mantra om te zeggen: voor WIE doen we dit? Hoe bereiken we hen?” Cynthia: “Met haar kritische blik heeft Marieke daar echt op gehamerd.” Marieke: “Je hebt de rust nodig om met medewerkers het gesprek over ontwikkeling aan te gaan. Hago Zorg heeft daarom óók geïnvesteerd in een volledig eigen programma voor leiderschapsontwikkeling, Fundamentals. Echt een prachtig programma, waarin leidinggevenden leren om andere gesprekken met medewerkers te voeren. De eerste twee groepen zijn afgerond tijdens mijn interimperiode. Als ik dan in de feedback van deelnemers lees dat ze door deze opleiding ander type vragen stellen aan medewerkers, dan zit daar de winst om de aandacht voor opleiden en ontwikkeling vast te houden.” Cynthia: “In plaats van alles voor de medewerker in te vullen, kijk je samen hoe een verdere ontwikkeling mogelijk is, passend bij iemands talenten. Dat draagt bij aan de trots van medewerkers op het belangrijke werk dat zij doen.”

Ambassadeurs bij overgang naar nieuw HR-systeem
Tijdens de interimperiode bij Hago Zorg bereidde de organisatie zich ook voor op de overgang naar een nieuw HR-systeem. Cynthia: “Ook hiervoor gold: hoe krijgen we de informatie en de instructies om hiermee om te gaan op een goede manier bij onze medewerkers. Marieke heeft er echt voor gestreden om steeds weer verbinding te maken met de doelgroep.”

Marieke: “De kracht van Hago Zorg was om meer te willen doen dan eenduidige instructies voor de nieuwe personeelsapp te schrijven. Hago Zorg koos voor ambassadeurs op de werkvloer die collega’s kunnen helpen als ze iets in de app niet snappen. Een collega die hulp biedt, is laagdrempeliger dan dat je tegen je leidinggevende moet zeggen dat je er nog niet uitkomt. Aan zo’n keuze merk je dat de menselijke maat bij Hago Zorg in alles aanwezig is. Hartverwarmend vond ik de manier waarop dit op het hoogste niveau werd gedragen door de organisatie. Zo sprak de algemeen directeur van Hago Zorg alle ambassadeurs toe in een teamsmeeting. Daarmee draag je uit dat je het belangrijk vindt wat mensen doen.”

Cynthia: “Als medewerkers goed kunnen omgaan met de app waarmee ze bijvoorbeeld ook zelf een dienst kunnen ruilen, helpt hen dat ook om zich staande te houden in een samenleving die steeds digitaler wordt. Door daar op een goede manier veel aandacht aan te besteden, pakken we als Hago Zorg onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dat is wat we óók bedoelen met onze slogan: positieve impact brengen op ieder mens in de zorg! Nog voor de eerste salarisuitbetaling hadden 1600 medewerkers de app al gedownload. Dat is een goed begin, boven verwachting! De nieuwe stip op de horizon is dat medewerkers via de app ook zelf de loopbaanpaden binnen Hago kunnen zien én zich via de app zelf kunnen inschrijven op onze trainingen. Zo ontwikkelen we steeds verder. En, mede met dank aan Marieke, steeds scherp voor ogen: voor wie doen we het?”

PS Wil jij je als ervaren HR-professional net als Marieke Heesakkers aansluiten bij WeAreHR!? Mail naar info@wearehr.eu