WAT-meetings van WeAreHR! weer van start voor aangesloten associates

WAT-meetong 2024 WEAREHR!

De eerste WAT (We Are Together) meeting van 2024 is een feit. Een deel van de aangesloten associates verzamelde zich daarom op vrijdag 12 januari 2024 bij de sociëteit ‘De Jockey Club’ van de Rotterdamsche Manège. Dit is de tweede ‘huiskamer’ van associate Liesbeth van den Steenhoven, die een inhoudelijk sterk programma organiseerde rondom twee HR-modellen: Model Baarda en Model VALPEO. Maar dit pas na een rondleiding op het manegeterrein en een rondje langs de velden bij de We-ers.

Rondleiding op manegeterrein
Vlak voor de bijeenkomst, ontmoetten de vroege We-ers Liesbeth op het buitenterrein van de manege. “Liefst start ik de dag op met een wandeling met mijn paard Ciejay” zegt ze. Ook voor deze WAT-meeting liep ze eerst een ronde met deze 17-jarige ruin op het terrein van de manege, waar zij al sinds haar jeugd komt. “Liesbeth: “Grappig is dat hier best veel HR-mensen lid zijn. Paardrijden is een intuïtieve sport. Zoals ik ernaar kijk, wordt ook het HR-vak beter uitgeoefend als mensen intuïtiever handelen.” Halverwege de bijeenkomst leidde Liesbeth ook de andere associates rond op het manegeterrein.

Samenwerking binnen WeAreHR! rondom vacature
De sociëteit van de Rotterdamsche Manège kent een lange geschiedenis die teruggaat naar 1870. Bestuurlijk is het een vereniging. Liesbeth: “Het is een specifieke werkomgeving met bijzondere krachtenvelden. Ik voel me daar goed in thuis. Toch maakte dat krachtenveld het uitdagend om dé geschikte persoon te vinden voor de functie van bedrijfsleider. Hoe leuk is het dan om de expertise van WeAreHR! in te schakelen. Met recruiter van Ronald van Driel hebben we een profielschets opgesteld. Lang verhaal kort, de functie is ingevuld!”

Huidige combinatieprojecten We-ers
Zo’n combinatieproject tussen verschillende We-ers komt steeds regelmatiger voor. Uit het rondje langs de velden, waar nagenoeg elke WAT-meeting mee start, kwam dat ook dit keer naar voren. Zo werken Simon Janssens, Esther de Haan en Hans Harteveld momenteel in een combinatieproject voor Stichtse Vecht, terwijl Elvira Hautvast en Yvette Broumels beiden verbonden zijn aan een organisatie in oprichting voor de jeugdzorg in Alphen aan den Rijn.

Twee HR-modellen
Tijdens de WAT-meeting was er een inhoudelijk presentatie van twee HR-modellen. Geke Schuiteman en Lennart de Winter van VALPEO Nederland lichtten het VALPEO-model toe; een wetenschappelijk onderbouwd model dat de ambitie van een organisatie als uitgangspunt neemt. Geke: “Terwijl veel HR-tools nog zijn gebaseerd op een stabiele situatie, gaat VALPEO ervanuit dat het belangrijker is dat organisatie en medewerkers zich kunnen aanpassen aan verandering. Functies volgen de ambitie van een organisatie!” Liesbeth van den Steenhoven zoomde zelf in op Model Baarda, een beloningsmodel om de toegevoegde waarde van medewerkers in kaart te brengen.

Beloon- en ontwikkelmodel Baarda
Liesbeth is geaccrediteerd om te werken met Model Baarda. Liesbeth: “In dit model wordt, in plaats van functiewaardering met een functiehuis, de toegevoegde waarde van een medewerker en zijn/haar functie in de organisatie beloond. Probleemoplossend vermogen en conceptueel denken zijn hierin sleutelwoorden. Binnen het Baarda model zijn acht rollen benoemd: de aanpakker, vakkracht, regelaar, expert, regisseur, inspirator, navigator en schakelaar. Iedere rol kent vier leerwegposities: junior, medior, volleerd en buitengewoon. Organisaties die hun structuur op deze manier opbouwen, creëren bewustzijn. Het model geeft namelijk goed, helder en overzichtelijk weer hoe het personeel zich ten opzichte van elkaar en hun eigen functie ontwikkelt. Hierdoor kan beter aan strategische personeelsplanning gedaan worden en is inzichtelijk hoe andere personeelsinstrumenten als recruitment, personeelsontwikkeling, beoordelen en belonen ingezet kunnen worden.”

 ‘Organisatie-inrichtings- en ontwikkelmodel VALPEO’
VALPEO legt de connectie tussen de ambitie van een organisatie, het stadium van organisatieontwikkeling en de potentie van medewerkers. Geke: “VALPEO onderscheidt acht complexiteitsniveaus, zowel voor de organisatie als op individueel niveau. Door de connectie te leggen tussen de organisatieontwikkeling en de potentieel van medewerkers, ontstaat een beter zicht op hoe zij elkaar beïnvloeden. Anders gezegd: een nieuw organisatiestadium vraagt om andere potenties van medewerkers, terwijl verhoogde mogelijkheden van mensen leiden tot nieuwe ontwikkelingsstadia van een organisatie.”

VALPEO heeft assessments ontwikkeld waarmee het potentieel van medewerkers heel nauwkeuring in kaart kan worden gebracht. Lennart: “Waar de meeste modellen zijn gebaseerd op gedragspsychologie is dit model gebaseerd op ontwikkelingspsychologie. Het model is toepasbaar bij allerhande vraagstukken op het gebied van mens en organisatie, zoals ontwikkelings- en opvolgingsvraagstukken. Als je het bijvoorbeeld inzet voor werving en selectie, richt je je veel meer op de potentie van mensen dan op de functie-eisen. Het wordt immers steeds belangrijker om in te spelen op de eisen die een veranderende organisatie stelt aan vaardigheden van medewerkers. Op de complexiteit daarvan heeft VALPEO een goed antwoord.”

Verder lezen:
https://bureaubaarda.nl/model-baarda/,
https://www.valpeo.com/services/organizational-design-development/

Organisatiecredits: Liesbeth van den Steenhoven
Fotocredits: Hennie van de Kar-Vervooren

PS Wil je als ervaren HR-professional ook deel gaan uitmaken van het krachtige netwerk van WeAreHR!? Stuur dan een berichtje naar info@wearehr.eu.