Programma Positieve Gezondheid bij Viore

positieve-gezondheid wearehr

“De vraag is niet meer; wat heb je, maar wat geeft je leven betekenis?”
Susanne van Doornik is als zelfstandig werkend organisatieontwikkelaar aangesloten bij het netwerk WeAreHR!. Begin 2023 startte zij als programmamanager Positieve Gezondheid bij Viore in Hilversum; een gastvrij centrum voor iedereen die leeft met kanker in de Gooi- en Vechtstreek. Positieve Gezondheid is bij Viore het uitgangspunt: de focus ligt op wat er wél is of kan. Susanne vertelt in dit interview over het programma Positieve Gezondheid dat mogelijk is met meerjarige financiële steun van het mr. Roelsefonds.

Subsidie voor zorgvernieuwing via mr. Roelsefonds
Het mr. Roelsefonds streeft naar behoud en waar mogelijk verbetering van de kwaliteit van leven van mensen in de Gooi- en Vechtstreek die (langdurige) zorg en ondersteuning nodig hebben. Dit door (pro)actief duurzame innovaties in zorg en welzijn te stimuleren met financiële middelen en door het faciliteren van de inbreng van kennis. Begin 2023 is Susanne van Doornik bij Viore aangetrokken om het programma Positieve Gezondheid fasegewijs bij de organisatie zelf, de vrijwilligers, de bezoekers en de ketenpartners te laten landen. In het afgelopen jaar gaf zij verschillende presentaties aan het mr. Roelsefonds om hen te informeren over de gezette stappen. Karin van Dijk, Communicatie Coördinator bij Viore: “Met professionaliteit, bevlogenheid en warmte neemt Susanne haar toehoorders mee in haar verhaal. Daar waar het bij de toehoorders formeel en op afstand begint, eindigt het in verbinding en enthousiasme. Prachtig om te zien.” Susanne: “Ik praat vanuit mijn hart! Dat gaat bij deze opdracht als vanzelf want ik geloof in het concept Positieve Gezondheid. Bij een eerdere interim opdracht in de zorg kwam ik voor het eerst in aanraking met Positieve Gezondheid; het gedachtegoed van grondlegger Machteld Huber, voormalig huisarts en onderzoeker.”

Positieve Gezondheid bij Viore
Susanne: “Als je kanker hebt of hebt gehad, of naaste bent van iemand met kanker, verandert er veel. Het leven staat op zijn kop. Bij Viore begrijpen we heel goed wat de impact daarvan is en dat dit veel vraagt. Naast de ziekte raakt het immers de kern van wie je bent en hoe je in het leven staat. In onze begeleiding en ondersteuning om daarmee om te gaan, is Positieve Gezondheid ons uitgangspunt. We focussen op wat wél mogelijk en wat voor jou belangrijk is. Het draait om veerkracht, eigen regie en het vermogen om met de uitdagingen die kanker met zich meebrengt om te gaan. Om hierbij te ondersteunen is een andere manier van vragen stellen nodig. Daarom kregen de vele vrijwilligers van Viore afgelopen jaar de gelegenheid om allemaal de basistraining Positieve Gezondheid te volgen. Ook zijn we recentelijk gestart met een publiekscampagne, samen met GGD Gooi- en Vechtstreek. Bovendien werken we onder andere samen met Vilans, Hogeschool Utrecht en Mediquest om het gedachtegoed van Positieve Gezondheid vanuit het Institute for Positive Health vorm en inhoud te geven. Mooi om vanuit Viore en samen met andere partners in de regio betekenisvol te kunnen zijn in wat het leven voor anderen betekenisvol maakt.”

Opzet projectstructuur en fasering programma
Bij deze opdracht bracht Susanne een fasering aan met onderscheid in de benadering van Viore als organisatie, de vrijwilligers, bezoekers en ketenpartners. Zij zette bij de start van haar opdracht eerst een projectstructuur op, met onder andere een projectgroep en stuurgroep voor de verbinding met het bestuur, gevormd door een afvaardiging uit alle geledingen van Viore. Susanne: “Het bestuur van Viore onderschrijft het gedachtegoed. Dat was voor mij een basisvoorwaarde om deze opdracht aan te nemen. In mijn rol als programmamanager sluit ik aan bij de ambitie van Viore en houd ik deze steeds voor ogen. Daarin schakel ik makkelijk tussen de strategie en de operatie, en bouw vanuit Positieve Gezondheid mee aan de structuur en cultuur.”

Activiteiten binnen programma Positieve Gezondheid bij Viore
In mei 2023 trapte Viore het programma groots af met een theatervoorstelling Viore & Positieve Gezondheid – Veerkracht en Verbinding. Susanne: “Het mooie daarvan was dat het Viorekoor – een koor dat is voortgekomen uit bezoekers bij Viore – in volle glorie onderdeel was van deze voorstelling. Als je ziet, met hoeveel kracht en plezier de koorleden aan het zingen waren, dan ervaar je direct wat de impact van Positieve Gezondheid is.”

Een andere uitwerking van Positieve Gezondheid binnen Viore is de ontwikkeling van het spel Schatgraven. Dit spel met vragen rondom de zes dimensies* van Positieve Gezondheid helpt de vrijwilligers van Viore om op een andere manier het gesprek aan te gaan.

Susanne: “Positieve Gezondheid is geen methodiek, maar een beweging om de regie op het eigen leven te herpakken en je kwaliteit van leven te vergroten. Als ik bij Viore binnenkom, de rust voel en de aandacht zie waarmee vrijwilligers met bezoekers in gesprek zijn, dan krijg ik daar zelf ook energie van. Het is inspirerend en motiverend om Positieve Gezondheid verder te implementeren binnen Viore en in samenwerking met ketenpartners. We hebben samen al mooie stappen gezet. Een van de volgende stappen is het maken van een documentaire waarin we bezoekers en vrijwilligers van Viore volgen.”

*De zes dimensies zijn: lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, meedoen en dagelijks functioneren.

Fotografie: Marloes Chater Photography
Tekst: Hennie van de Kar-Vervooren