“Ik houd van de werkmentaliteit binnen WeAreHR!; schouders eronder en door”

Yvette-Broumels - WEAREHR!

In november 2023 sloot Yvette Broumels zich aan bij WeAreHR!. “Tot nu toe ben ik de enige met een juridische achtergrond binnen dit HR-netwerk, toch vind ik er gelijkgestemden.”

Hoe kwam WeAreHR! op jouw pad?
“Eén van de oprichters, Hans van der Velden, ken ik al sinds 2008. Ik werkte toen bij gemeente Zoetermeer als strategisch adviseur P&O, Hans ondersteunde interim bij een E-HRM-implementatie. Sindsdien zijn we elkaar blijven volgen in het werk. Hans had al eens vaker gevraagd of ik interesse had om aan te sluiten bij zijn eerdere ondernemingen. Dat kwam telkens te vroeg en deze keer kwam de vraag om lid te worden van WeAreHR! precies op het goede moment.”

Een lange aanloop. Waarom werd het nu een ja?
“Dan moet je iets meer van mijn loopbaan weten. Na zeventien jaar bij gemeente Zoetermeer, startte ik eind 2015 als zelfstandig ondernemer. Samen met twee anderen richtte ik een organisatie voor antroposofische kinderopvang in Den Haag op, Olles Huis CV. Inmiddels uitgegroeid naar een volwassen kinderopvangorganisatie, waar ik nog steeds als vennoot bij ben betrokken. Inmiddels heb ik echter meer afstand tot de dagelijkse gang van zaken en bestuur ik op afstand. Dat maakt de weg vrij om weer te gaan werken binnen het HR-werkveld, maar dan op interimbasis. Toen dat idee eenmaal helder was, benaderde ik als eerste Hans.”

En toen?
“Lang verhaal kort, Hans attendeerde mij in no-time op een geschikte interim opdracht. De eerste keer was dat nog net iets te vroeg, maar de tweede keer paste het wel. Dat was voor mij direct het moment om maar meteen lid te worden van WeAreHR!”

Wat houdt je interim opdracht in?
“Ik begeleid een nieuw op te richten jeugdzorgorganisatie in Alphen aan den Rijn bij het over laten komen van medewerkers uit een bestaande organisatie, die dit nu voor haar rekening neemt. Dit heeft nogal wat voeten in de aarde. Elvira Hautvast, eveneens aangesloten bij WeAreHR!, deed de opstart van dit project. Elvira is nog altijd bij de opdracht betrokken, maar meer op de achtergrond. De nieuwe organisatie is letterlijk nog ‘leeg’. Dat vraagt improvisatievermogen in de gesprekken die ik voer met alle medewerkers die de intentie hebben om in dienst te treden. Een intensief proces. Na de opstart is de invalshoek om de werkzaamheden in te richten, gewijzigd: van generalistisch naar meer differentiatie. Dit veroorzaakt onrust. Het is dan belangrijk om duidelijk te zijn in je boodschap, oprecht te luisteren naar medewerkers en te erkennen dat de organisatie in de eerste fase volop in ontwikkeling zal zijn. Op basis van al deze gesprekken heb ik een voorstel geschreven. Deze medewerkers hebben al heel vaak te horen gekregen dat het ‘vanaf nu allemaal anders gaat’, nu merken ze dat het ook écht anders gaat.”

Is het jouw aanpak die het anders maakt?
“Dat speelt zeker een rol. Mijn ervaringen binnen Olles Huis maken helpen mij om deze medewerkers beter te begrijpen en om sneller te kunnen erkennen waar de schoen wringt – het hoeft namelijk lang niet altijd frustratie te zijn. Die wetenschap doet direct iets met je. Ik neem de antroposofische invalshoek telkens mee. Antroposofie is samengesteld uit de Griekse woorden voor ‘mens’ en ‘wijsheid’ en kan losjes worden vertaald als ‘bewustzijn van het menszijn’. Waarmee impliciet wordt aangegeven dat het niet gaat om ‘geloven’, maar om ‘weten’. En het ‘weten’ past weer heel goed bij het werken met de wettelijke kaders; daar klopt mijn juridische hart weer sneller van. Het is weten vanuit de wezenlijke verbinding met de mens. Ik combineer dat met verschillende andere invalshoeken, zoals bijvoorbeeld de inzichten uit de leergang Corporate Antropologie met handreikingen uit de Deep Democracy gesprekstechnieken. Wat mensen concreet anders vinden, is dat ik niet met een laptop op schoot lijstjes zit af te vinken, maar dat we echt met elkaar in gesprek zijn. Zij voelen zich daardoor gezien en gehoord.”

Je hebt een andere achtergrond dan de meeste andere associates. Hoe ervaar je dat?
“Ook al is er niemand binnen WeAreHR! jurist, toch vind ik er gelijkgestemden. In een nieuwe groep is het altijd even zoeken, maar ik ben zó hartelijk ontvangen, ook op de tweedaagse in Rotterdam waar ik meteen aan heb meegedaan. Zoiets moet je eerst ervaren, om te weten wat je mist. Nu merk ik dat ik het toch fijn vind om als eenling onderdeel te zijn van een netwerk met mensen aan wie ik vragen kan stellen en met wie ik zaken kan delen. En heel belangrijk, er is humor. Er wordt makkelijk geschakeld tussen serieuze onderwerpen en luchtige materie. Bovendien houd ik van de werkmentaliteit die bij WeAreHR! heerst: schouders eronder en door. Er wordt hard gewerkt. Dat doe ik zelf ook graag waarbij ik altijd de juiste mix probeer te vinden tussen mijn werk, mijn gezin met man en vier jongens en heel veel dingen die ik leuk vind, zoals paardrijden, even de duinen in voor een wandeling én autorijden.”

Tot slot, wat is er zo leuk aan autorijden?
“De juiste mix tussen alert zijn, ontspannen én zelf beslissen wat de auto doet. Net als in het werk.”

Interim een HR-professional nodig?
Neem contact op met WeAreHR!