HR-teams in de zorg gaan op voor driedubbele axel Lef en lenigheid vereist!

We Are Hr - Zorg

Nu de pandemie ons meer dan een jaar bezighoudt, vragen Michel van Manen en Marieke Heesakkers zich hardop af wat de impact daarvan is voor HR-teams in de zorg.

Impact pandemie

De impact van de pandemie op allerhande HR-thema’s geldt voor veel sectoren, en in extreme mate voor de zorg. Al deze veranderingen zijn aanleiding voor Michel en Marieke om dit onderwerp samen nader te beschouwen. Michel en Marieke hebben beiden veel interim-ervaring in de zorg. Michel begeleidde HR-teams in de meest uiteenlopende zorgorganisaties; van jeugdzorg en gehandicaptenzorg tot de geestelijke gezondheidszorg. Marieke werkte voorheen in de verpleeg-, en thuiszorg, momenteel in de ziekenhuiszorg.

Herwaardering voor de zorg
Marieke en Michel bemerken dat de gehele zorgsector door de pandemie in een ander daglicht is komen te staan. Marieke: “De herwaardering voor het werken in de zorg is maatschappelijk groeiende. Overigens net als in andere sectoren als onderwijs en kinderopvang. Dat merk ik bijvoorbeeld aan de acties die er vanuit andere branches nog steeds zijn om zorgmedewerkers een hart onder de riem te steken. Overigens vraag ik me af of ieder die in de zorg werkt, dat zo ervaart.”

Herbezinnen op loopbaan
Wat beiden opvalt, is dat mensen die voorheen in de leisure en horeca werkten, de zorg als een stabiele sector zien als het gaat om (goed) werkgeverschap. Zij maken of overwegen daarom een loopbaanswitch, omdat zij in de zorg hun competenties als servicegerichtheid prima kwijt kunnen. Marieke: “Aan de andere kant herbezinnen medewerkers die al in de zorg werken zich op hun loopbaan. Immers, het werk van nu is heftiger dan wat ze ooit hadden kunnen bedenken. Toch zie ik niet meer uitstroom dan voorheen. Dat is ook logisch, want in een crisis als deze blijven medewerkers zitten. Over het algemeen zijn zorgmedewerkers zeer loyaal. Zij houden in deze onzekere periode vast aan wat vertrouwd is. Daardoor raakt de arbeidsmarkt meer op slot. ”

Stevige uitdaging voor HR bij ondersteuning van huidige teams
Michel: “Onderdeel van goed werkgeverschap is om de groep die hun werk – terecht- als heftig ervaart in dit proces te helpen. Een stevige uitdaging voor teams en dus ook voor HR. Hoe ondersteunt HR de leidinggevenden en lijnmanagers om zo goed mogelijk voor hun eigen teamleden te zorgen?

Marieke: “Daar ligt een grote kans voor HR. Dit is dé kans om dichter op de werkvloer te zijn, dáár waar het gebeurt. In mijn huidige werkkring zie ik dat er vanuit HR oog en oor voor medewerkers is en dat de zij actief en flexibel met managers meedenken over interventies vanuit HR.”

Michel: “Zo belangrijk om juist nu náást de manager te staan en met hen in gesprek te gaan over wat zij bij hun medewerkers zien en wat nodig is voor hun functioneren en welbevinden. Mocht je er nog in zitten, dan is nu het moment om uit de ivoren toren te komen; in deze periode kun je als HR-mens het verschil maken. Dat vergt wel lenigheid.”
Marieke: “En lef. Lef en lenigheid om eerder dan de rest van de organisatie veranderingen te verwerken en daarvan te herstellen. Als dat je als HR-professional goed lukt ben je namelijk eerder in staat om de ander te helpen en kun je juist nu onwijs veel voor de lijnmanager betekenen.”

Aantrekken van nieuwe medewerkers gaat onverminderd voort
Michel: “Daarnaast vraagt de lange termijnuitdaging om aandacht van HR. Het kwalificeren van voldoende mensen blijft van belang om aan de huidige en toekomstige vraag te voldoen.”

Marieke: “Meer mensen denken na over een loopbaan in de zorg. Zij kijken er met een positieve bril naar. Tegelijkertijd zijn er nog steeds moeilijk vervulbare vacatures, zoals de functies op mbo-niveau-3 en -4 en de functies voor hbo-verpleegkundigen. De nood is op veel plaatsen goed voelbaar. Er waren al stimulerende maatregelen om het werken in de zorg te stimuleren, zoals baangaranties en omscholingstrajecten. Die weg wordt vaker bewandeld dan voorheen.”

Doorgaan met leren en ontwikkelen

Michel: “Kortom, HR-teams krijgen veel op hun bordje, waarbij zij hun aandacht moeten verdelen tussen de ondersteuning van de teams, het invullen van vacante posities (onder andere door ziekteverzuim) en het aantrekken van nieuwe mensen. Intussen moet het opleiden en ontwikkelen van medewerkers gewoon doorgaan.”

Marieke: “Klopt, want veel opleidingen zijn beroepsgerelateerd en gericht op het behouden van een registratie. Dat kun je niet stilleggen. Bij de eerste lockdown gebeurde dat overigens voor een korte periode wel. Maar redelijk snel daarna ontstonden er allerlei online opleidingsvarianten. Mensen zijn daar inmiddels aan gewend. Inmiddels zie je dat minder beroepsgerichte opleidingen, zoals leiderschapsontwikkeling, ook weer worden opgepakt.”

Michel: “Klassikaal opleiden was al op zijn retour. Corona heeft dit proces versteld. Live ontmoetingen blijven van toegevoegde waarde. Daardoor zie je nu ook meer hybride opleidingsvormen ontstaan; een combinatie van online sessies en trainen op locatie in een klein groepje. Mensen hebben geaccepteerd dat dit onderdeel is van hun werk. Ik merk dat zij zelfs enthousiast zijn over deze manier van opleiden. Dat zegt iets over hun veerkracht; zij passen zich aan.”

Grootste uitdaging

Marieke en Michel besluiten hun beschouwing met wat volgens hen momenteel de grootste uitdaging is. Marieke: “Dat is, naast alles wat we al gezegd hebben, toch wel hoe je kunt faciliteren dat medewerkers elkaar kunnen blijven ontmoeten. Oók voor de ditjes en de datjes. Alleen functioneel samenwerken is voor veel medewerkers namelijk niet genoeg.”
Michel: “Om dat allemaal voor elkaar te krijgen, dát vereist echt lef en lenigheid! Op naar een driedubbele axel voor HR.”

Driedubbele axel voor HR
Deel 1: begeleiden van teams bij zorg voor medewerkers in deze heftige tijd.
Deel 2: aantrekken van nieuwe medewerkers en vullen van gaten.
Deel 3: doorgaan met programma’s voor leren en ontwikkelen om te blijven binden en boeien.

Geïnspireerd? Meer weten? Neem vrijblijvend contact op met WeAreHR!.