“Diversiteit aan kennis en achtergronden binnen WeAreHR!”

Yvette-Broumels WEAREHR!

In the Spotlight: Yvette Broumels
WeAreHR! herbergt meer HR-vakgebieden dan e-HRM, Talent & Learning en recruitment. Zo tonen de (interim) werkzaamheden van associate Yvette Broumels het bredere verhaal van ons netwerk van ervaren en zelfstandig werkende HR-professionals.
“Juist de diversiteit aan kennis en achtergronden maakt WeAreHR! uniek en waardevol”, zegt Yvette daarover. Een gesprek over de uiteenlopende huidige activiteiten van Yvette.

Bestuurder bij Olles Huis en Leergang Management Antroposofische Kinderopvang
Yvette combineert haar interim werk met een vaste rol als vennoot bij Olles Huis. Samen met enkele andere mensen richtte zij in 2016 deze organisatie voor antroposofische kinderopvang en buitenschoolse opvang in Den Haag op. Op basis van haar jarenlange ervaring met het management in de antroposofische kinderopvang, ontwikkelde zij recent de leergangmodule Management in de Antroposofische Kinderopvang, aangeboden door de School-vAK. Een deel van haar tijd besteedt Yvette dan ook aan het begeleiden van deelnemers aan deze leergang.

Bouwen aan een nieuwe organisatie bij Jeugd- en Gezinsteams Alphen aan den Rijn
Naast haar rol als vennoot en docent in de leergangmodule, werkt Yvette interim op het snijvlak van het ontwikkelen van (juridisch) HR-beleid en medewerkers. Zo startte zij begin dit jaar bij Jeugd- en Gezinsteams Alphen aan den Rijn; aanvankelijk samen met Elvira Hautvast, één van de andere associates binnen WeAreHR!. Yvette: “Het is nog geen stromende organisatie. Precies dáár ligt mijn kracht: organisaties helpen bij het ontwikkelen, uitschrijven en inrichten van (HR-)beleid. Jeugd- en Gezinsteams is overigens de werknaam voor deze overheidsBV, waarin alles op het gebied van jeugdzorg in Alphen aan den Rijn georganiseerd gaat worden. Werkend met de methode Gezin centraal bouwen we een organisatie die met een veel bredere blik naar jeugdzorg kijkt. Niet alleen vanuit de jeugdige; ouders en het hele gezin zijn net zo belangrijk, evenals scholen en eerstelijnszorg.”

Ontwikkeling van medewerkers
Yvette: “Een van de uitgangspunten van de nieuwe organisatie is de voortdurende ontwikkeling van medewerkers; maar hoe vul je dat concreet in en omschrijf je dat bijvoorbeeld in een opleidingsplan? Laat mij er maar mee stoeien! Daarnaast was ik zijdelings betrokken bij de werving en selectie van onder andere gezins- en welzijnsprofessionals. Een aangetrokken vaste HR-medewerker heeft die taak overgenomen. Het is in elk geval gelukt om voornamelijk via onze eigen websitecampagne op https://www.oogvoorthuis.nl/Werken_bij al 72 medewerkers te vinden die zich willen verbinden aan de doelstellingen van deze nieuwe organisatie. Inmiddels is de nieuwe naam van de organisatie gelanceerd: Oog voor thuis. Deze naam is via een participatieladder tot stand gekomen.”

Terugvallen op WeAreHR!
Voor de interim opdracht in Alphen aan den Rijn werkt Yvette voornamelijk op locatie. Daarentegen vervult zij haar tijdelijke activiteiten voor VSO Nederland voornamelijk vanuit huis. Voor de Nederlandse stichting van een van oorsprong Engelse Organisatie (Voluntary Service Overseas) werkt Yvette namelijk een dag per week aan het uitwerken van een sociaal plan. Ze beaamt dat het een volle week is. Yvette: “Het geheim hoe daarmee om te gaan? Leven bij de dag en doen wat je kunt! En omdat het HR-vak dan soms best eenzaam kan zijn, is het fijn om inhoudelijk én persoonlijk op gelijkgestemden te kunnen terugvallen binnen WeAreHR!.”
Tekst: Hennie van de Kar-Vervooren