“De formule van WeAreHR! vond ik direct charmant”

Mirjam van Drimmelen - WEAREHR!

Interview met associate partner WeAreHR!

Mirjam van Drimmelen, ervaren organisatie- en veranderdeskundige
Al sinds 1992 is Mirjam van Drimmelen actief in het HR-vakgebied. Aanvankelijk in loondienst, maar inmiddels al ruim tien als zelfstandig ondernemer. Na een universitaire vervolgstudie bestuurs- en organisatiewetenschap is zij zich gaan specialiseren in organisatieontwikkeling, veranderingsprocessen en samenwerkingsverbanden. Recent sloot zij zich aan bij WeAreHR!.

Je bent al sinds 2011 als zelfstandige actief op het gebied van managementdevelopment en organisatieveranderingen. Hoe kwam je met WeAreHR! in contact?
Mirjam: “Vanuit Sterke Schakels, een label onder mijn bedrijf Van Drimmelen Consultancy & Training, begeleid ik mensen en organisaties bij ontwikkel- en veranderingsprocessen. Na ruim tien jaar zelfstandig ondernemen ontstond de behoefte om me aan te sluiten bij een netwerk van professionals in het HR-vakgebied. Een artikel op LinkedIn van één van de andere associates, Arnold Hoogendoorn, zette me op het spoor van WeAreHR!.”

Hoe verliep dat verder?
“Het artikel dat Arnold plaatste over zijn opleiding bij Phoenix sprak me zó aan dat ik besloot hem een berichtje te sturen. Een snelle reactie van zijn kant en een fijne werklunch volgden. Hij attendeerde mij op het bestaan van WeAreHR!; de formule vond ik direct charmant.”

Dat zeg je mooi, wat spreekt je zo aan?
“Dit netwerk is niet vrijblijvend; het is geven en nemen, bijvoorbeeld als het gaat om het delen van kennis. Dat spreekt mij aan. Na het eerste contact met Arnold volgde een wandeling door Weesp met één van de oprichters, Michel van Manen. Ook woonde ik een WAT-meeting met de andere associates bij om de sfeer te proeven. Iedereen binnen het netwerk is heel benaderbaar. Van twee kanten was het gevoel goed.”

Wil je vertellen hoe jij WeAreHR! versterkt?
“WeAreHR! beslaat het hele brede HR-vakgebied. Ik ben op mijn best in een omgeving waar een samenwerkingsvraagstuk en/of een veranderopgave speelt. Daar waar het belangrijk is om krachten te bundelen, ben ik aan het werk! In de kern gaat het om het initiëren, verbeteren of het ontwikkelen van een samenwerking tussen organisatieonderdelen, in een team maar ook tussen partijen die een samenwerkingsverband zijn aangegaan. Er is meestal een strategische aanleiding om iemand als ik in te schakelen. Bijvoorbeeld als er weinig synergie is binnen de organisatie, er sprake is van een implementatie of als een samenwerking tussen partijen hapert doordat bijvoorbeeld contractafspraken niet worden nagekomen. Mijn opdrachtgevers begrijpen dat het belangrijk is om te investeren in het vaardig samenwerken om (weer) op koers te komen en te blijven.”

Wat geeft de meeste voldoening in je werk?
“Als ik zie, hoor of merk dat het de mensen met wie ik werk, lukt om door mijn interventies patronen of beelden te doorbreken die een obstakel vormden in hun werkplezier. Zij nieuwe inzichten opdoen waardoor ze overzicht krijgen, verbindend gaan communiceren en succes ervaren in het met elkaar realiseren van ambities. Je vindt mijn gedachtengoed in mijn boek Het geheim achter succesvolle samenwerkingsverbanden – voor organisaties die krachten bundelen.”

Je schreef daar een boek over? Hoe dat zo?
“Het boek is een uitvloeisel van de master Bestuurs- en Organisatiewetenschap die ik volgde aan de Rijksuniversiteit Utrecht (2010-2012). Voor deze master onderzocht ik in de technische dienstverlening het effect van contractafspraken met klanten op de beleving van mensen die werken in een gebouw. Bijvoorbeeld de wijze waarop een lamp wordt vervangen, de temperatuur in een gebouw wordt beheerd of een ruimte wordt verbouwd. De afgesproken samenwerking tussen partijen is misschien op papier volkomen logisch, maar in de praktijk niet altijd handig of gewenst. Het onderwerp boeide me zo dat ik het graag voor een breder publiek toegankelijk wilde maken. Ik ben nog altijd blij met de tijd die ik mezelf heb gegund om te leren een boek te schrijven en het daadwerkelijk te publiceren. Het boek laat inzien wat belangrijk is om een samenwerking te laten slagen tussen partijen maar ook in een organisatie. Denk daarbij aan het toepassen van netwerklogica, meervoudig te kijken, storytelling, samenwerken te beschouwen als een vak dat je kan leren, hoe om te gaan met belangen en conflicten en leiderschap.”

Als organisaties jou in huis halen voor een opdracht op het gebied van samenwerken en veranderen, wat mogen/moeten ze dan weten over de Mirjam buiten het werk?
“Haha, dan zal ik altijd het roeien noemen. Ik ben een actief roeister en lid van de roeivereniging in Naarden. Het fijne van roeien is dat je bijna alle spiergroepen gebruikt en als je de techniek goed toepast het totaal niet belastend is voor je spieren. En als je dan op het water in een flow komt, is dat een heerlijk gevoel. Bovendien is het leuk om synchronie te bereiken, als je samen roeit in een boot voor twee, vier of acht. Dát is harmonieus samenwerken.”

Interim een HR-professional nodig?
Neem contact op met WeAreHR!

Interview en tekst: Hennie van de Kar-Vervooren