Boek van organisatie- en veranderdeskundige Mirjam van Drimmelen

Mirjam van Drimmelen - Boek- Het geheim achter succesvolle samenwerkingsverbanden

Alleen werken is half werken. Dat is wat organisatie- en veranderdeskundige Mirjam van Drimmelen, associate bij WeAreHR!, predikt als zij samenwerkings- en verandertrajecten begeleidt. “De meerwaarde van samenwerken is synergie” voegt ze daaraan toe. Toch moest Mirjam rondom de publicatie van haar boek zelf eerst over een drempel heen om de samenwerking met anderen op te zoeken. Maar zodra zij het eenzame schrijfproces afwisselde met de interactie met anderen, kreeg haar manuscript de vleugels die het nodig had om tot publicatie te komen.

Door: Hennie van de Kar-Vervooren

Kennisdeling
Mirjam speelde al langer met het idee om haar kennis rondom samenwerking in en tussen organisaties toegankelijk te maken voor een breder publiek. In het kader van een master Bestuurs- en Organisatiewetenschap aan de Rijksuniversiteit Utrecht (2011-2012) onderzocht zij in de technische dienstverlening het effect van meerjarige contractafspraken tussen partijen op de werkvloer. Mirjam: “Sindsdien ervaar ik in mijn werk dat het mensen ongelukkig maakt als de samenwerking in en tussen organisaties stagneert. Het frustreert omdat ze doelen niet kunnen bereiken of hun vakmanschap onvoldoende benut wordt. Mijn onderzoek toonde heel duidelijk aan dat de oorzaak is terug te voeren naar de contactafspraken die partijen hebben gemaakt en het leiderschap. Ik wilde hier meer mee – bijvoorbeeld in de vorm van een boek – maar was na mijn afstuderen direct druk met consultancywerkzaamheden.”

Van idee naar boek
Als organisatieontwikkelaar draagt Mirjam sindsdien haar steentje aan bij aan het oplossen van samenwerkingsvraagstukken. Ook zet zij in de jaren na haar master diverse stappen om haar ideeën om te zetten in boekvorm. Mirjam: “Maar zo eenvoudig is dat niet. Het was een proces van divergeren, convergeren, lezen, weggooien en nog meer schrappen. Op een gegeven moment groeide de noodzaak om het maar gewoon te gaan doen. Mijn netwerk moedigde mij aan om het boek te zien als een manier om mijn kennis en ervaring te delen. Najaar 2019 besloot ik daarom om minder uren te gaan werken, zodat ik mijn boek zou kunnen afmaken. De echte doorbraak kwam begin 2020; vanaf het moment dat ik ervoor openstond om er anderen bij te betrekken, werd het scheppingsproces makkelijker.”

Bundelen van krachten in het maakproces
In 2020 organiseert Mirjam een inspiratiebijeenkomst voor enkele mensen die zij vertrouwt en graag bij het maakproces wil betrekken. Mirjam: “Het effect van het bundelen van krachten heb ik in elke vezel van mijn lichaam ervaren. Het gaf een energieboost. Tegelijk zette het de boel op zijn kop. De betrokkenheid, kritische reflectie en kennis van anderen leidde tot verdieping en inzichten die ik alleen niet had kunnen realiseren. Vanaf dat moment was ik plichtig om het boek op te leveren. Anderen hadden er immers nu ook tijd ingestoken.”

Hulpmiddel voor leiders in organisaties
De publicatie komt er in 2020, samen met uitgeverij Haystack. Stilletjes, want midden in coronatijd. Mirjam: “Pas nu kan ik echt trots zijn op het resultaat en blij zijn met het feit dat het boek er is. Gek genoeg verrast het me steeds opnieuw wat er allemaal in staat en wat ik kan gebruiken om de leiders in organisaties te helpen bij het gebruiken van hun talent voor oplossingen die moeiteloos samenwerken mogelijk maken zodat synergie ontstaat.”

Voor leiders en organisatieprofessionals
Het boek bestaat uit drie delen. Het eerste deel beschrijft de basisprincipes, de vormen van samenwerkingsverbanden en de oorzaken van mismatches. Het tweede deel beschrijft de methode die Mirjam ontwikkelde om samenwerking te ontwikkelen. De methode heet VIA-BEGRIPP. Mirjam: “VIA helpt om te navigeren. VIA is de afkorting voor verkennen, inrichten en aansluiten. BEGRIPP is de sleutel tot goede gespreksvoering voor elk samenwerkingsverband. De letters staan voor de stappen die je daarin volgt.”
Het derde deel bestaat uit elf theoretische vensters waarin thema’s zijn beschreven die niet weg te denken zijn in de context van een intern of extern samenwerkingsverband, zoals omgaan met belangentegenstellingen, communicatie, groepsdynamica en leiderschap. Mirjam: “Het eerste en derde deel zijn toegankelijk voor iedereen die een samenwerking wil implementeren of verbeteren, in en tussen organisaties. Deel twee – de tool – richt zich meer op de organisatie- en veranderprofessional. Eén van de leuke reacties die ik op het boek terugkrijg, is: het leest makkelijk én je hoeft niet bij het begin te beginnen.”

Naar meer synergie
Volgens Mirjam is het toenemend belangrijk voor leiders om met open blik te kijken en slim te handelen als het gaat om de aansturing van hun organisatie. De mondiale, maatschappelijke en technologische ontwikkelingen zoals internet waardoor alles met elkaar verbonden is, maken het noodzakelijk voor organisaties om samenwerken hoog op de agenda te zetten. Om aandacht te hebben voor het waarom en het hoe van het samenwerken. Intern én met externe partijen. Mirjam: “Zo speel je vlot in op veranderingen en kansen. Mijn boek helpt je om stap voor stap te begrijpen hoe je dat aanpakt en succes bereikt.”

Het geheim achter succesvolle samenwerkingsverbanden
ISBN13: 9789461264060
Aantal pagina’s: 320
is te koop via: www.sterkeschakels.nl a 32,50 (inclusief btw, verzendkosten, boekenlegger en een persoonlijke notitie van de schrijver).
Ook te koop via verkoopplatforms van managementboek, bol.com en Bruna.