3 inzichten uit Interim Index Onderzoek

interim-index 20

20e editie Interim Index Onderzoek van Schaekel & Partners is verschenen

Als HR-interimmers varen we onze eigen koers. Natuurlijk zijn we nieuwsgierig naar hoe andere interimmers het doen en wat de trends en ontwikkelingen zijn in de markt. Ben jij net zo nieuwsgierig? We delen graag 3 inzichten met je, die ons opvielen in het 20e Interim Index onderzoek van Schaekel & Partners. Elk inzicht vergelijken we met onze eigen bevindingen bij WeAreHR!.

Het hele onderzoeksrapport is te downloaden via: https://schaekel.nl/over-de-interim-index/.

  1. Werving interim opdrachten

Bij het werven van een (nieuwe) interim opdrachten is het persoonlijke netwerk voor interim managers het belangrijkste wervingskanaal (volgens 54% van de respondenten). Voor 37% is een intermediair het belangrijkste kanaal om een opdracht te acquireren.

Een gelijke trend zien we bij WeAreHR! In het netwerk van WeAreHR! ondersteunen we elkaar bij het vinden een passende opdracht. Dit lukt in ruim tweederde van de situaties.

  1. Het gaat om de inhoud!

Bij het aannemen van een nieuwe interim opdracht weegt de inhoud van de opdracht voor 91% het zwaarst. Voor 7% van de responsgroep geeft het tarief de doorslag. 2% van de interim managers geeft aan dat reisduur woon-werkverkeer het meest zwaar weegt. In dat kader is het interessant om te lezen dat 30% van de tijdelijke managers de helft van de tijd vanuit huis werkt (los van de startperiode).

Ook bij WeAreHR! zien we dat klanten vaak voor ons kiezen vanwege de sterke inhoudelijke bijdrage die we kunnen leveren tijdens de interimopdracht. We houden ervan om onze tanden te zetten in de inhoud! Vraagstukken pakken we op een pragmatische en resultaatgerichte manier aan.

  1. Toename change- en crisismanagement

Het onderzoek is uitgevoerd onder hoogopgeleiden die interim actief zijn in een management- of directiefunctie. 327 interim managers vulden eind 2023 de vragenlijst in. Volgens 50% van deze responsgroep zal de vraag naar change- en crisismanagement toenemen (vooral bij de overheid). 43% van de respondenten verwacht dat de vraag naar project- en programmamanagers gaat toenemen. 30% van de respondenten verwacht dat de vraag naar overbruggingsmanagers zal stijgen (dus de tijdelijke invulling van een positie voordat deze permanent wordt ingevuld).

Bij de opdrachten die we bij WeAreHR! binnen het brede HR-domein uitvoeren, zien we dat het merendeel bestaat uit een ‘project’-opdracht op het gebied van E-HRM, maar ook steeds meer op het gebied van specialistische HR-projecten, zoals de implementatie van een nieuw functiehuis of beoordelingssysteem.

Ben je ook een interim-HR-professional en geïnteresseerd om kennis te maken met ons mooie HR-netwerk? Neem contact op met Esther de Haan (06-40 59 63 38) of Michel van Manen (06-52 06 17 03).