Interview met associate partner WeAreHR!

Interview met associate partner WeAreHR!

Arnold Hoogendoorn, één van de associate partners van WeAreHR!, begeleidde recent als mobiliteitsadviseur de sluiting van een onderdeel van een familiebedrijf. In dit artikel vertelt hij meer over de begeleiding en aanpak van een dergelijk proces. “Ook een impopulaire maatregel kun je op een sociaal verantwoorde manier uitvoeren” vindt hij.

 “Een impopulair besluit op sociaal verantwoorde manier uitgevoerd”

Arnold HoogendoornArnold Hoogendoorn begeleidde de sluiting van een bedrijfsonderdeel van een familiebedrijf.

“Juist het begeleiden van die moeilijke processen vind ik interessant.”

 

Kennis van bakkerijwereld
Het was geen toeval dat Borgesius bij Arnold Hoogendoorn uitkwam om dit proces te begeleiden. Arnold: “Ik kom het beste tot mijn recht in een productieomgeving. Bovendien ben ik bekend met de bakkerijwereld. Ik leerde er zelfs het HR-vak. Na mijn studie bedrijfskunde (met afstudeerrichting HR) werkte ik namelijk vijf jaar bij Bakkersland Banket in Moordrecht, een onderdeel van Bakkersland. En na Bakkersland Banket ging ik naar Bakkersland. Daar werkte ik eveneens vijf jaar als HR-manager en begeleidde diverse verandertrajecten.
Veel later, in 2016, nam Borgesius het veel grotere Bakkersland over. Inmiddels was ik actief als interim HR-manager en raakte zo in 2019 opnieuw betrokken bij Borgesius. Ik hielp onder andere mee aan een nieuwe HR-structuur en vervulde tijdelijk de positie van HR-manager totdat er een definitieve invulling voor was. Medio 2020 werd ik door Bakkerij Borgesius benaderd vanwege het voornemen om de locatie in Breda te sluiten. Men wist dat ik juist de lastige verandertrajecten leuk vind en dat je mij daarvoor wakker kunt bellen. Veranderingsprocessen doen in beginsel altijd pijn. Juist het begeleiden van die veranderprocessen vind ik interessant en worden meer en meer mijn expertise.”

Vrije rol als mobiliteitsadviseur
Toen Arnold werd benaderd, was het voornemen om de bakkerij te sluiten nog niet gecommuniceerd. Arnold: “Een bakkerij sluit je niet zomaar. Zeker voor dit familiebedrijf is dit een lastige beslissing geweest. Het was de eerste keer in hun 125-jarig bestaan dat ze dit besluit hebben moeten nemen. Een familiebedrijf kiest voor de lange termijn en in het belang van de medewerkers. Ik heb vooraf goed nagedacht over welke bijdrage ik zou kunnen leveren en of ik een goede spil zou kunnen zijn tussen de directie en de medewerkers. We zaten hierover snel met elkaar op één lijn. Vanaf juni 2020 ging ik voor Borgesius aan de slag als mobiliteitsadviseur. In de eerste fase heb ik alle mogelijke informatie verzameld over de besluitvorming om kennis op te bouwen en het besluit te begrijpen. Ook maakte ik kennis met medewerkers die al van het voornemen tot bedrijfssluiting op de hoogte waren. Vervolgens heb ik een concept projectplanning voorgesteld en aan de directie een plan van aanpak gepresenteerd. Na hun goedkeuring kon ik echt aan de slag. In die eerste fase heb ik de hele sluiting op HR-gebied volledig voorbereid. Daarbij rekening houdend met meerdere scenario’s. Alles wat naar voren kon, hebben we naar voren getrokken in het proces om later volledig de handen vrij te hebben om zo alle aandacht te hebben voor de medewerkers.”

Contact met de medewerkers
Begin september 2020 werden alle 65 medewerkers persoonlijk door de familie en door de directie ingelicht over het besluit om de bakkerij te sluiten. Dit gebeurde tijdens enkele coronaproof livesessies. Tijdens die bijeenkomsten werd Arnold als mobiliteitsadviseur geïntroduceerd. Arnold: “Wat ik merkte, was dat mensen blij waren met de duidelijkheid, maar onaangenaam verrast waren door de snelheid waarmee het allemaal ging. Na de informatiesessies liet Arnold zich veel op de werkvloer in de bakkerij zien. Arnold: “Zichtbaar aanwezig zijn, geeft een opening om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan. Iedereen reageert in die fase anders: de één loopt boos de andere kant op, de ander duikt weg. Uiteindelijk wisten de medewerkers met vragen mij wel te vinden. Doordat ik activiteiten in het proces naar voren had gehaald – zoals de ontslagaanvraag bij UWV – had ik alle tijd om te luisteren naar hun verhalen. Die ruimte om het zelf in te vullen, kreeg ik van de familie en daar ben ik erg blij mee.”

Betrokkenheid familie
Na de informatiebijeenkomsten, volgden persoonlijke en individuele gesprekken met alle medewerkers. In slechts vier dagen tijd lukte het om alle medewerkers te spreken met behulp van andere HR-collega’s. Arnold: “Onderwerp van het eerste gesprek was de inhoud van een vaststellingsovereenkomst. Het tweede gesprek was gericht op de toekomst, met onder andere een aanbod voor outplacement. Ton Borgesius, het jongste familielid binnen het bedrijf en operationeel manager, was bij deze gesprekken betrokken. In vergelijkbare processen zie je ook dat de familie zich terugtrekt. Ton deed dat niet. Met zijn aanwezigheid toonde hij de betrokkenheid van de familie in deze laatste pijnlijke fase. Zo is in deze fase, voor zover mogelijk bij een sluiting, goodwill ontstaan van de medewerkers naar de familie. Een impopulair besluit is op een sociaal verantwoorde manier uitgevoerd met goede afspraken voor elke medewerker. Uiteindelijk is iedereen akkoord gegaan met de afspraken en dat is bij een sluiting best bijzonder. Dit kan alleen als iedereen heel goed samenwerkt en de betrokkenheid van de familie er ook is. De medewerkers van de bakkerij verdienen een groot compliment voor hoe ze met deze bijzondere situatie zijn omgegaan. Na de eerste schok kwamen er al medewerkers bij mij langs die overwogen om een hele andere stap te maken, zoals de zorg in, of anderen die toch wilden kijken of ze eerder konden stoppen met werken. Juist door medewerkers te ondersteunen en adviseren op dit vlak, ontstaan in een op zich vervelende situatie berusting én de energie dat medewerkers weer vooruit willen kijken.”

Intense band
Toen de mobiliteitswerkzaamheden weer pasten bij de reguliere taken van de HR-manager zat Arnolds taak erop en sloot hij zijn periode bij Borgesius af. Tijdens zijn laatste dagen stapten veel medewerkers nog even bij hem binnen. Arnold: “Dat had ik op deze manier nog niet eerder meegemaakt. Daarom vond ik het na deze interim-opdracht zelf moeilijk om weg te gaan. In zo’n korte tijd hebben we zo’n intense band opgebouwd. Vooral met de Bakkerijmanager en HR- directeur Miranda; met hen had ik het meeste contact over verschillende situaties. Maar zonder pijn geen goed afscheid. Daarom kies ik er vaak bewust voor om gas terug te nemen na een opdracht. Dan ga ik graag hardlopen, bijvoorbeeld op de Ermelose heide, vlak bij waar ik woon met mijn gezin. Ook kan ik dan meer tijd besteden aan onze zoon van bijna drie. En ik vind het belangrijk mijzelf te blijven ontwikkelen op het snijvlak van HR en verandering, dus ik doe graag een studie of een training om mijzelf scherp te houden.”

WeAreHR! als back-up
Het hebben van meer vrije tijd tussen interim-opdrachten in was voor Arnold overigens de belangrijkste reden om zijn werk als HR-manager sinds 2017 op interim-basis uit te voeren. Hij koos als zelfstandige bewust voor aansluiting bij WeAreHR!. Arnold: “In dit netwerk kunnen we kennis delen. Ook tijdens mijn opdracht voor Borgesius heb ik collega’s kunnen raadplegen, bijvoorbeeld over ontslag en de UWV-procedure (WMCO, ontslagaanvraag deel A, B en C). WeAreHR! geeft mij het gevoel dat ik altijd een back-up heb. Dat kan voor een klant ook een afweging zijn om te kiezen voor iemand van WeAreHR!; er is immers achtervang bij eventuele uitval in een vergelijkbaar kritisch proces.”


Geïnspireerd? Meer weten? Neem vrijblijvend contact op met WeAreHR!.

 

 

Interview met associate partner WeAreHR!

Interview met associate partner WeAreHR!

Dion Dorrestijn (38) is één van de associate partners van WeAreHR!. In januari 2021 sloot hij zich aan bij het netwerk van HR-professionals. “Ik ga graag ook dit avontuur aan” zegt hij. Wat hij daarmee bedoelt, vertelt hij in dit interview.

Interview met associate partner WeAreHR!

 “Ik ga graag ook dit avontuur aan”

Ervaren e-HRM-consultant
In 2019 hakte Dion Dorrestijn de knoop door. Na jarenlang als e-HRM consultant in loondienst gewerkt te hebben, maakte hij de overstap naar het zelfstandig ondernemerschap. Dion: “Ik vond het optimaliseren van HR-processen nog steeds leuk, maar wilde meer vrijheid van handelen. Daarom koos ik ervoor om mijn werk voort te zetten als zelfstandige. Vanuit die rol ondersteun ik bedrijven en organisaties bij het optimaliseren van HR-processen en het implementeren, beheren en verbeteren van HR-systemen. Mijn kracht is om mens, techniek en proces beter op elkaar aan te sluiten en daarmee een organisatie verder te brengen. Ik vind het gaaf als een klant kan verbeteren door de inzichten die hij door mijn bijdrage opdoet. Van veranderingen die een verbetering zijn, krijg ik energie.”

“Mijn kracht is om mens, techniek en proces beter op elkaar
aan te sluiten en daarmee een organisatie verder te brengen.”

 

Samenwerkingsconcept tussen HR-professionals
Dion maakte een zorgvuldige afweging. Dion: “Ik was begin 2020 nog aan het uitvinden wat mij als zelfstandige het meeste energie geeft. Wilde ik al zo snel weer onder een paraplu gaan werken?” Tegelijkertijd raakte hij nieuwsgierig naar het samenwerkingsconcept tussen ervaren HR-professionals. Bovendien spraken de groeiambities van WeAreHR! hem aan. Wat volgde, was een etentje met de mede-grondleggers, Hans van der Velden en Michel van Manen. Dion: “Uit die ontmoeting sprak zoveel energie om met elkaar te groeien, maar ook om lol te hebben met elkaar. En aangezien ik graag de rand van mijn comfortzone opzoek, ga ik graag ook dit avontuur aan.” Lang verhaal kort: sinds januari 2021 maakt Dion als associate partner officieel deel uit van WeAreHR!.

Sparringpartners binnen WeAreHR!
Dion: “Natuurlijk moet ik nog gaan ervaren hoe dat precies gaat lopen. In deze coronatijd heb ik nog niet alle associate partners persoonlijk ontmoet. We zijn goed landelijk verspreid. Zelf werk ik vanuit Ede. Mijn werkzaamheden vinden normaal gesproken plaats in het hele land. In deze coronatijd werk
ik voor klanten veel vanuit huis. Of vanuit een werkplek bij HNK (Het Nieuwe Kantoor) in Ede. Het is wel een bijzondere periode om in te stappen in dit collectief. Tegelijkertijd merk ik nu al dat binnen WeAreHR! allerlei manieren worden gevonden om toch te werken aan dat groepsgevoel, onder andere met diverse appgroepen en online bijeenkomsten. We zijn elkaars sparringpartners. Ik ben er nu al graag onderdeel van en wil graag mijn bijdrage leveren aan deze groep. En zodra het kan, komen we maandelijks fysiek bij elkaar. Juist als jonge ondernemer denk en hoop ik veel te kunnen leren binnen dit netwerk. Bovendien behoud ik mijn vrijheid als zelfstandige, net als de andere associate partners met ieder hun eigen specialiteit en achtergrond. We kunnen elkaar enorm versterken, qua kennis en qua netwerk. Ja, ik ga graag ook dit avontuur aan.”


Geïnspireerd? Meer weten? Neem vrijblijvend contact op met WeAreHR!.

 

 

HR in een klein team: ‘wees een generalist’

HR in een klein team ‘Wees een generalist’

Hoe voer je effectief je HR-taken uit in een klein HR-team?
‘Streef naar 100% generalisten in je team’, stelt WeAreHR! collega Michel van Manen.

HR in een klein team:
‘wees een generalist’

 “In de HR-wereld bestaat een vuistregel voor de ideale omvang van een HR-team: op iedere 100 medewerkers, is 1 HR-medewerker nodig – inclusief ondersteunende functies als salarisadministratie.

In de praktijk gaat die vuistregel niet altijd op. Daarom krijgen wij in ons werk als interim HR-professionals vaak te maken met kleinere HR-teams. Ook die kunnen hun bedrijf of organisatie goed dienen, zolang zij helder voor ogen hebben waartoe zij als team in staat zijn.

 

Hoe richt je het ideale kleine HR-team in?
Eigenlijk is de vuistregel 1 op 100 al bijna niet meer van deze tijd. Wie met e-HRM aan de slag gaat, kan door middel van digitalisering en automatisering al een groot deel van het werk uit handen nemen van het HR-team. E-HRM maakt het werk niet alleen eenvoudiger, het geeft ook veel sneller en beter inzicht in de organisatie. De vuistregel van 1 op 100 loopt dan al snel op naar 1 op 300 of nog hoger.

Maar het belangrijkste waar ik altijd voor pleit binnen kleine HR-teams, is om vooral géén specialisten in het team te hebben. Je leest het goed: géén specialisten. Streef naar 100% generalisten in je team en huur specialisten in.

‘Kleine HR-teams zijn als de
huisarts op Schiermonnikoog’

Om die stelling uit te leggen, vergelijk ik kleine HR-teams graag met de huisarts op Schiermonnikoog:

Terwijl een huisarts in de grote stad altijd kan doorverwijzen naar een specialist in een nabijgelegen ziekenhuis, denkt de huisarts op Schiermonnikoog twee keer na voor zij iemand doorverwijst. Doorverwijzen betekent in de meeste gevallen namelijk de boot nemen naar het vasteland en doorreizen naar het ziekenhuis in Dokkum of Leeuwarden.

In gevallen van nood, zal de huisarts zeker doorverwijzen, maar waar mogelijk, doet de huisarts ingrepen zelf. Van bevallingen tot stervensbegeleiding. De bewoners van Schiermonnikoog hebben niets aan een specialist. Ze moeten met al hun kwalen bij de huisarts terecht kunnen. Er is er immers maar één op het eiland.

Hetzelfde geldt voor de HR-collega’s in kleinere teams. Zij zijn die huisarts. Wanneer zij zich zouden specialiseren, blijft de helft van het werk liggen. Dat kun je je in een klein team niet veroorloven. Dit team zal zich dan ook vooral richten op het operationele deel van het HR-vak.

 

Haal kennis van buitenaf
Maar, denk je nu misschien, blijft dan niet alsnog de helft van het werk liggen? Er moet toch ook aan strategisch/tactische zaken worden gewerkt? Dat klopt. Ook hier gaat de vergelijking met Schiermonnikoog op. De huisarts zal een patiënt met een gebroken been niet zelf opereren. Hetzelfde moet het HR-team beseffen: het HR-spectrum is zo groot, dat een klein HR-team niet alle kennis in huis kan hebben.

Zoals de huisarts bij een gebroken been de helikopter laat komen om de patiënt naar de specialist te vervoeren in het ziekenhuis, zo heeft ook een HR-team de mogelijkheid kennis van buitenaf ‘in te vliegen’.

‘Bepaal welke kennis ingevlogen moet worden
om de geplande koers uit te voeren’

Dat geldt niet alleen voor acute zaken. Het liefst voorkom je noodgevallen. Een gezonde organisatie maakt dan ook jaarlijks de balans op, bepaalt de HR-koers voor het komende jaar en onderneemt op basis daarvan actie. Dit is het moment waarop voor HR-teams duidelijk wordt welke kennis eventueel ingevlogen moet worden om de geplande koers uit te voeren.

 

Wie komt het team versterken?
Hoe weet je in zo’n geval dat je de juiste HR-professional inhuurt? Simpel: heeft de HR-professional al vaker met het bijltje gehakt dat jullie als team moeten oppakken? Dan heb je grote kans dat hij of zij hier goed in is (ervan uitgaande dat je referenties checkt natuurlijk).

Verwacht daarbij echter ook een grote mate van algemene HR-kennis van je interim HR-professional.

Geen enkele kwestie op het HR-vlak staat namelijk op zichzelf. Ieder onderwerp dat je aanpakt, is een puzzelstukje dat naadloos moet aansluiten op het overige beleid binnen de organisatie. Je interim professional moet daarom in staat zijn een goed beeld te vormen van jouw organisatie om dat juiste puzzelstukje te vormen en datgene te doen waar de organisatie behoefte aan heeft.

 

Kortom…
Streef er als klein HR-team niet naar alle kennis op het gebied van HR in huis te hebben. Zorg er liever voor dat je weet welke kennis ontbreekt en wat het voor de organisatie moet opleveren wanneer je deze kennis van buitenaf haalt.

Wie dat weet, kan als klein HR-team van grote betekenis zijn voor de organisatie.

 


Geïnspireerd? Meer weten? Neem vrijblijvend contact op met WeAreHR!.

 

 

Opdracht versus opbrengst

Opdracht vs opbrengst

Onderaan de streep realiseren we vaak meer tijdens een interim opdracht dan alleen de taken die we vooraf op papier vastleggen.  Dat is de bonus van het inschakelen van een interim professional.

Uit de praktijk:
Opdracht versus opbrengst

Onze collega Michel van Manen werkte dit jaar succesvol samen met zorgorganisatie Careander. Hij pakte onder andere de invoering van de WAB op en ging aan de slag met HR-analytics, maar het HR-team was hem ook vooral dankbaar voor een extraatje dat hij meebracht als interim HR-manager. Natasja Mast, HR-adviseur bij Careander vertelt:

‘Een externe professional ziet zaken waar
je als HR-team blind voor bent geworden’

Natasja Mast, HR-adviseur Careander:
“De ontwikkelingen binnen HR staan nooit stil. Dat is inherent aan het vak. Er veranderen altijd regels en structuren. Er is altijd iets te verbeteren. Toen we Michel van Manen eind vorig jaar vroegen ons team tijdelijk te versterken als interim HR-adviseur, zag zijn takenlijst er dan ook anders uit dan de lijst met afgeronde taken na zes maanden samenwerking.

Wanneer iemand van buitenaf je team versterkt, ziet hij dingen waar je zelf als team blind voor bent geworden. Daarom heeft Michel veel extra’s opgepakt. Niet als wervelwind, zoals je zou verwachten als je ziet wat hij allemaal voor ons heeft gedaan. Het voelde meer alsof hij ons in beweging heeft gezet.

Alle potentiële taken die hij zag, overlegde hij met ons: doen we hier wel of niet iets mee? Zijn manier van werken sloot goed aan bij wie wij zijn en waar we voor staan. Daardoor konden we na zijn vertrek op een logische manier verder met de zaadjes die hij heeft gepland.

‘Na het vertrek van de interim adviseur konden
we verder met de zaadjes die hij had gepland’

Michel kwam binnen om de taken op te pakken die op het bordje lagen van een teamlid dat langdurig was uitgevallen. Het ging om zaken als het invoeren van de WAB, de invoering van het MKS en het opstellen van de projectkalender.

Die taken heeft hij opgepakt. Maar een interim adviseur, en zeker Michel, maakt het verschil door het netwerk dat hij meebrengt. Daardoor kreeg hij in sommige gevallen zaken veel sneller en handiger voor elkaar dan wanneer wij dit zouden oppakken.

Het mooiste cadeau dat hij heeft gebracht, is dat we als team meer verbonden zijn. We selecteerden Michel op zijn analytische en praktische aanpak, gezien de taken die op zijn bordje lagen, maar hij liet daarnaast zien talent te hebben voor persoonlijke ontwikkeling.

Doordat we met de hulp van Michel informeel met elkaar hebben gesproken over onze taken en verantwoordelijkheden als HR-team, werken we nu heel anders samen. Er is een nieuw enthousiasme ontstaan waarmee we samen verder komen. Daar zijn we erg blij mee.”

Als het aan Michel ligt, komt het dan ook hopelijk snel tot een nieuwe samenwerking.

 

Weten wat de HR-professionals van WeAreHR! voor jouw bedrijf kunnen betekenen? Neem vrijblijvend contact op.

‘Laat iets achter waarmee het team verder kan’

Michel van Manen, interim HR-adviseur WeAreHR! Carolien de Jong, manager Careander

Hoe wordt een samenwerking met een interim HR-professional succesvol? De opdrachtgever en de interim-professional in gesprek.

Uit de praktijk:
Careander en WeAreHR!  

Interim HR-adviseur Michel van Manen van WeAreHR! werkte zes maanden samen met manager Carolien de Jong van Careander. Samen kijken ze terug op die periode. 

 

De aanleiding
‘We zochten snel een vervanger’

Carolien de Jong, manager Careander:
“Onze vaste HR-adviseur was langere tijd uit de running. Omdat er veel op zijn bord lag, waaronder de invoering van de WAB per 1 januari 2019, zochten we snel een vervanger. Daarom kozen we voor een interim oplossing. We zijn gaan zoeken via ons netwerk. Gezien de klus die er lag, die vooral op het technische HR-vlak lag, kozen we voor Michel van Manen. Hij heeft hier talent voor.”


De aanpak 
‘Werk op een manier die past bij de opdrachtgever’

Michel van Manen, interim HR-adviseur WeAreHR!:
“Er lag een duidelijke takenlijst met taken als het invoeren en digitaliseren van het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden (MKSA), de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) en het optimaliseren van het gebruik van het personeelsinformatiesysteem.
Als interim HR-adviseur is het belangrijk de taken op te pakken op een manier die past bij de opdrachtgever. Mijn visie is: laat altijd iets achter wat blijvend is. Doe niet je trucje en ga weer weg, maar laat iets achter waarmee het team verder kan.”

Carolien de Jong:
“Een adviseur die van buiten de organisatie komt, ziet natuurlijk dat er veel mogelijk is, maar je kunt niet harder dan de organisatie kan. Daar hebben we goede gesprekken over gehad. Wat zien we en waar is de organisatie klaar voor? Wat Michel nu heeft neergezet, is dus passend voor onze organisatie. Hier kunnen we zelf mee verder.”

Michel van Manen:
“Het werken met HR-analytics was daar een goed voorbeeld van. Careander wilde graag meer data uit de systemen halen om op basis daarvan juiste beslissingen te nemen. Ik heb dan de keuze: ik kan snel informatie uit de systemen halen en aanleveren, maar als ik vertrek, kan niemand anders die gegevens uit het systeem filteren. Op zo’n moment ga je dus onderzoeken: welke informatie is er nodig, in welke vorm en welke tool kunnen we het best gebruiken om die informatie eenvoudig en blijvend uit de systemen te halen? Waar kan die activiteit belegd worden? Op die manier zet je iets duurzaams neer.”


De samenwerking
‘Michel nam veel initiatief. Daardoor werd ik ontzorgd’

Carolien de Jong:
“We werken bij Careander met zelforganiserende teams. Op die manier werkte ik ook samen met Michel. We hebben op hoofdlijnen afspraken gemaakt en thema’s benoemd. Daarna heb ik Michel de ruimte gegeven om deze thema’s samen met het team in te vullen. Dan tref je in Michel een goede. Hij heeft veel verstand van zaken en werkt zelfstandig.
Wat ik vooral sterk vond, is dat hij zelf het initiatief nam om me bij te praten. Daardoor stroomde het. Ik hoefde er niet bij Michel achteraan om te vragen waarmee hij bezig was. Ik werd echt ontzorgd.”


Voor herhaling vatbaar?
‘Met de juiste chemie, is het prettig werken’

Carolien de Jong:

“Michel werkt zelfstandig. In de slipstream van de afgesproken taken neemt hij extra zaken mee die hij tegenkomt, maar wel pas nadat hij ze heeft afgestemd met mij als opdrachtgever – zit ik op het goede spoor, wat verwacht je nog meer van mij, moet ik me hiermee wel of niet bemoeien? – Dat maakte dat ik het prettig vond om met hem als interim adviseur te werken.
Als ik hem zou aanbevelen in mijn netwerk, dan zou ik hem zeker aanraden voor het technische HR vlak, dat hij bij ons heeft aangepakt. En ik moet er eerlijk bij zeggen: het is een kostenpost, maar voor wat hij voor ons heeft gedaan, was dat het zeker waard.”

Michel van Manen:
“Het geheim van de goede samenwerking zit hem voor een groot deel in de chemie die je hebt met elkaar. Bij de kennismaking kijk ik natuurlijk naar de inhoud van de opdracht: past dit bij me, heb ik de juiste kennis en heb ik zin om dit aan te pakken? Kan ik meerwaarde creëren? Als je daarbij de juiste chemie hebt, is het heel prettig werken. En die chemie was er zeker.”

Weten wat WeAreHR! kan doen voor uw bedrijf of instelling?
Neem vrijblijvend contact met ons op.